Krok do života

16.máj 2013

20AljosaPred ôsmakmi je dôležité životné rozhodnutie. Ktorú strednú školu si zvoliť, zostať v krajine alebo ísť do zahraničia? Základné školy zorganizovali prezentácie tunajších škôl a niektoré aj tých zo Slovenska.

Ak niekto ešte váha a má vlohy k umeleckej škole, pomôžu mu Aljoša Ahmečković, stredoškolák, a Ing. Slávka Karásková, zástupkyňa riaditeľa Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici.

− Mesto Kremnica od dávnych čias buduje svoju bohatú históriu, ku ktorej nerozlučne patria umelecké remeslá, mincovníctvo a baníctvo. Nezastupiteľné miesto tu má Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica, stredná odborná škola, s celoslovenskou pôsobnosťou. Založená bola v roku 1966. Je druhou najstaršou školou tohto typu na Slovensku, po bratislavskej Škole úžitkového výtvarníctva, − porozprávala Slávka Karásková.

V školskom roku 2013/2014 škola prijme 60 uchádzačov na študijné odbory a zamerania: zlatníctvo a strieborníctvo, umelecké zámočníctvo a kováčstvo, plošné a  plastické rytie kovov, umelecké odlievanie kovov, dizajn – priemyselný dizajn, štukatérstvo, tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov.

Už tretí ročník v škole je Aljoša Ahmečković z Báčskeho Petrovca.

− Mal som dilemu, ktorý odbor si zvoliť, či byť zlatník alebo štukatér. Nakoniec som sa rozhodol pre štukatérstvo, a tým som vlastne zachránil aj ten odbor, lebo im chýbal jeden žiak. Zameral som sa na reštaurovanie, mám rád historické pamiatky. Zmena prostredia mi nepadla ťažko, získal som mnoho kamarátov a cítim sa tu ako doma.

− Aký je rozdiel medzi strednými školami v Srbsku a na Slovensku?

− Rozdiel je v samotnom prístupe profesorov, ktorý je príjemnejší, kamarátskejší. Profesori sa zaujímajú, čo žiak potrebuje, snažia sa vyhovieť na každom odbore ináč. Aj všeobecné predmety sa snažia vysvetliť tak, aby sme sa naučili, pochopili a využili to, čo budeme potrebovať v ďalšom živote.

− A plány do budúcna?

− Plány sú doštudovať a pokračovať na vysokej škole. Potom sa vrátiť domov a pracovať. Odporučil by som mladým, aby išli za svojím snom. Ak majú možnosť, aby prišli na Slovensko. A ak majú umelecké cítenie, aby si zvolili túto školu.

A. Simonovićová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs