Poďme do divadla!

20.sep 2018

Poďme do divadla!

Keď sa najnovšie číslo našich novín dostane k čitateľom, už bude zdvihnutá opona na petrovskom javisku, kde v piatok 21. septembra štartujú 23. Petrovské dni divadelné. Je to sviatok divadla. Predovšetkým preto, lebo sú v jeho repertoári iba predstavenia profesionálnych súborov zo Srbska a zo Slovenska, že podujatie nemá súťažný ráz a že si medzi milovníkmi scénického umenia už vybudoval dobré meno.

Od svojho vzniku, teda od roku 2003, organizáciu Petrovských dní divadelných prevzala od Divadla VHV vtedy nová a s predsavzatím byť špičková inštitúcia vojvodinských Slovákov – Slovenské vojvodinské divadlo. Práve sa naplnilo 15 rokov jeho nepretržitého pôsobenia a tomuto jubileu bude venovaný aj spomenutý tradičný festival profesionálnych divadiel. Trvalým svedectvom jeho doterajších úspechov je pripravená brožúrka o uplynulých desiatich rokoch SVD. Nadväzuje na publikáciu, ktorá v roku 2008 zmapovala prvých päť rokov jeho existencie. O uplynulých pätnástich rokoch obohatených prínosom tejto inštitúcie do života vojvodinských Slovákov bude sa iste hovoriť tak verejne pri prezentácii spomenutej brožúrky, ako i pri stretnutiach divadelníkov a divákov počas tohto festivalového predĺženého víkendu. Je neodškriepiteľným faktom, že jej nekvitli vždy ruže, že musela čeliť aj neblahým obdobiam, ale zocelená a s nadobudnutými skúsenosťami plní si určenú úlohu v zveľaďovaní kultúry a umenia vojvodinských Slovákov a smelo si robí plány aj do ďalších rokov.

V programe tohtoročných Petrovských dní divadelných sú predstavenia zo Zvolena, Nitry, Subotice, Nového Sadunajnovšie predstavenie z produkcie jubilujúceho SVD. Veríme, že každé priláka do hľadiska početné obecenstvo. Hovoríme to posmelení skvelým dojmom z plnej veľkej siene petrovského kultúrneho stánku pri nedávnej premiére inscenácie Krásavica z Leenane. Bolo to nie náhodou 25. augusta. Slovenské vojvodinské divadlo práve takto primerane chcelo znovu verejnosti pripomenúť 27. august 1866, keď v Petrovci prvýkrát odznelo divadelné predstavenie.

Vďaka takej chvályhodnej návštevnosti chceme túto augustovú kultúrnu akciu pochopiť ako signál, že záujem o pravé hodnoty u našich spoluobčanov stále pretrváva, že to staré dobré divadlo, aj napriek rôznym „divadlám“ v našom bližšom i ďalšom okolí, si ešte stále vie nájsť a nachádza cestu k divákovi. K tomu istému divákovi, čo sa možno v pracovnom čase či v bežnej každodennosti musí zapodievať i politikou, ale neváha – keď sa mu naskytne príležitosť – dopriať si na potešenie ducha a mysle pravý umelecký zážitok. A takou príležitosťou sú i 23. Petrovské dni divadelné.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs