Podpísali zmluvy o financovaní národnostných rád

23.mar 2017

Podpísali zmluvy o financovaní národnostných rád

V miestnostiach Pokrajinskej vlády 15 predstaviteľov národnostných rád, ktoré sídlia v AP Vojvodine, dnes podpísali zmluvy o pridelení prostriedkov na financovanie bežných a rozvojových činností.

Pokrajinský tajomník pre správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá Mihály Nyilas pri tejto príležitosti zdôraznil, že aj tentoraz rozpočtom vlády AP Vojvodiny sú zabezpečené pozoruhodné  prostriedky pre národnostné rady národnostných menšín. „Na tento rok sme zabezpečili 60 miliónov 100-tisíc dinárov, ako na bežnú činnosť, tak aj programové aktivity rád. Samozrejme, v závislosti od počtu príslušníkov určitých národnostných menšín, ustanovizní a aktivít, prostriedky nie sú rovnaké pre všetky rady. Spolu s týmito prostriedkami, republikovými, ako aj lokálnymi istotne je zabezpečená ich existencia, pôsobenie a posilňovanie kultúrnej autonómie národnostných menšín vo Vojvodine,“ zdôraznil tajomník Nyilas a na našu otázku či sú prostriedky rovnaké ako aj v minulom roku povedal, že sú opravným rozpočtom zväčšené o 100-tisíc dinárov.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny dostala spolu 6 635 876 dinárov.

„Dnes sme podpísali dve zmluvy. Jedna je na bežnú činnosť národnostnej rady, na ktorú sme dostali 5 385 396 dinárov. Druhá zmluva sa vzťahuje na rozvojovú činnosť a vynáša 1 250 480 a ide o rovnakú sumu ako aj minulé roky,“ povedala Tomanová-Makanová.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs