Podpora ako cieľ

18.dec 2013

Podpora ako cieľ

51irenasolorJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: IRENA VOJÁČKOVÁ-SOLLORANO, STÁLA KOORDINÁTORKA SPOJENÝCH NÁRODOV V SRBSKU

– Čo Spojené národy podnikajú, aby rozdiely medzi vyvinutými a nevyvinutými oblasťami Srbska predsa zajtra boli o čosi menšie ako dnes?

– O to sa aj snažíme, lebo je to jeden z hlavných cieľov nášho pôsobenia tu v Srbsku: nielenže podporujeme všetky menšiny, ale aj regionálne aktivity podnecujúce ekonomický rozvoj, predovšetkým v tých oblastiach, ktoré hospodársky rozvoj zvlášť potrebujú. V záujme toho existuje množstvo projektov a zabralo by veľa priestoru a času všetky ich napočítať. Nimi sa snažíme podnecovať komunálne aktivity, v prvom rade infraštruktúru a výrobu energií. Keď ide o mladých ľudí, podporujeme všetky kancelárie, ktoré majú všetky vaše komunity. Považujeme teda za veľmi dôležité poskytovať podporu aj mladým ľuďom z radov národnostných menšín.

                                                             Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs