V muzeálnom komplexe v Kulpíne otvorili učebňu a výstavu pestrých darčekov pod stromček

17.dec 2013

V muzeálnom komplexe v Kulpíne otvorili učebňu a výstavu pestrých darčekov pod stromček

Bogdan Šekarić a Dragana Vujaklijová na otvorení muzeálnej učebne v Kulpíne

Bogdan Šekarić a Dragana Vujaklijová na otvorení muzeálnej učebne v Kulpíne

Na slávnosti v pondelok 16. decembra v miestnostiach kulpínskeho múzea otvorili muzeálnu učebňu a výstavu darčekových predmetov k nadchádzajúcim sviatkom.

Vedúca múzea v Kulpíne Dragana Vujaklijová privítala hostí a zdôraznila, že v snahe zveľaďovať svoju prácu sa zamerali na edukatívne obsahy na obohatenie muzeálnej ponuky. Z toho dôvodu v rámci muzeálneho komplexu zariadili muzeálnu učebňu s cieľom ešte úspešnejšej spolupráce múzea a Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne. Múzeum aj doteraz organizovalo edukatívne dielne, ale pre nedostatok vhodného priestoru sa uskutočňovali v parku a v budove školy. Vedúca vyzdvihla dobrú spoluprácu s riaditeľkou školy Jovankou Zimovou a pedagogičkou Zagorkou Marinkovićovou. Ideu múzea o úprave muzeálnej učebne podporili Obec Báčsky Petrovec v čele s predsedom Pavlom Marčokom a Spolok kulpínskych žien. Spoločne ju realizovali pracovníci Múzea Vojvodiny v Novom Sade a oddelenia v Kulpíne.

Námestník riaditeľa Múzea Vojvodiny v Novom Sade Bogdan Šekarić poukázal, že aj v danom prípade ide o starostlivosť o priestranný muzeálny komplex, kde sa vyskytujú rôzne ťažkosti. Spomenul  tie s vykurovaním, údržbou strechy kaštieľa, výzorom parku. V roku 2013 vykonali rekonštrukciu strechy a komína a riešili aj vykurovanie časti muzeálnych priestorov. Idea o zariadení učebne je viacročná a teraz sa ju predsa podarilo uskutočniť.

Z výstavy darčekových predmetov v múzeu

Z výstavy darčekových predmetov v múzeu

Predsedníčka Spolku kulpínskych žien Katarína Zorňanová poukázala na pozoruhodnú spoluprácu s múzeom. Výsledkom toho je i realizácia projektu Vedomosťou, zručnosťou a skúsenosťou k rovnoprávnosti, ktorý podporil Pokrajinský sekretariat pre hospodárstvo a rodovú rovnosť. Z niekoľkých dielní projektu usilovnou prácou žiakov, spolkárok, pracovníkou múzea ako aj zainteresovaných občanov vznikli darčekové predmety k vianočným a novoročným sviatkom, ktoré zaradili do predajnej výstavy v kulpínskom múzeu.

K. Gažová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs