Podporili politiku vedenia klubu

26.feb 2015

Podporili politiku vedenia klubu

V pondelok 15. februára 2015 v klubovni vo Vrbare prebiehala výročná konferencia FK Mladosť. Pred začiatkom prítomní minútkou ticha vzdali poctu priateľom klubu a športovcom, ktorí v blízkej minulosti umreli.

Na schôdzi podali správy o minuloročnej činnosti klubu, prečítali aj finančnú správu a predostreli plán práce na tento rok. O minuloročnej činnosti sa najprv zmienil bývalý predseda klubu Vladimír

Časť vedenia FK Mladosť: Pavel Severíni, Jaroslav Chalupka, Ján Pavlis, Vladimír Sýkora,  Ján Jakuš (zľava)

Časť vedenia FK Mladosť: Pavel Severíni, Jaroslav Chalupka, Ján Pavlis, Vladimír Sýkora,  Ján Jakuš (zľava)

Sýkora. Okrem iného povedal, že sa pred rokom do klubu vrátilo 5 – 6 hráčov a na konci Mladosť obsadila 12. miesto.

Koncom júna došlo k zmene vo vedení klubu. Do Správnej rady zvolili jedenástich, hlavne nových členov. Novým predsedom sa stal Ján Pavlis, ktorý na pondelkovej konferencii hovoril o činnosti klubu v druhej polovici roka 2014 a o plánoch na tento rok. Mužstvo jesennú časť v Oblastnej lige ÚFZ Nový Sad skončilo na 10. mieste. Do radov Mladosti prišli niekoľkí cezpoľní hráči: Mijin a Jovanić z novosadského Kabelu, Jovičić z užického klubu Sloboda Point Sevojno, ale sa rýchlo vrátil aj domov. Tréner Čuljak viedol mužstvo len na desiatich zápasoch. Potom odstúpil, lebo nebol spokojný s dochádzkou hráčov na tréningy.

O práci s mladšími kategóriami hovorili Ján Jakuš, Pavel Spevák a Darko Laćarak. Dorastenecký celok vlani obsadil šieste miesto, kým v jesennej časti zakotvil na tretej priečke. Pionieri súťažia v Mestskej lige – Nový Sad, kde sú silné celky, hlavne z futbalových škôl. Starší pionieri hrajú toho času veľmi úspešne zimnú halovú ligu vo Vrbase.

O plánoch na tento rok hovoril terajší predseda J. Pavlis. V blízkej budúcnosti bude potrebné zadovážiť nové lopty, lebo toho času ich klub nemá nadostač. Potrebujú aj športový výstroj, predovšetkým dresy. Pri príležitosti osláv 275. výročia príchodu Slovákov do týchto končín, v Deň Petrovca v máji, na zápas do Vrbary by mali pricestovať futbalisti zo slovenského Martina. V rámci SNS plánujú zorganizovať futbalový turnaj. Predseda Mladosti J. Pavlis sa poďakoval mnohým sponzorom a podporovateľom klubu, ktorých mená aj napočítal.

Na konferencii sa zúčastnila aj skupina terajších futbalistov

Na konferencii sa zúčastnila aj skupina terajších futbalistov

Obsiahlu finančnú správu podal pokladník klubu Jaroslav Chalupka. Povedal, že príjmy v minulom roku boli 2  554 179 dinárov. Z obecného rozpočtu dostali 1 150 000 dinárov, z donácií získali 652 700 dinárov, z pohostinstva v klubovni 317 880 dinárov, z predaja lístkov a členského 166 130 dinárov… Celkové výdavky boli 2  547  980 dinárov. Rozhodcom a delegátom vyplatili 304  975 dinárov, poplatok Futbalovému zväzu vynášal 175 400 dinárov, trovy na palivo a prepravu 451 200 dinárov, režijné trovy, plagáty, rôzne oprávky 359  931 dinárov, stravné pre domovníka, trénerov, hráčov a lekársku službu 992  395 dinárov, príspevky 73 586 dinárov, nákup nápojov pre klubovňu 178 998 dinárov, provízia banky 6 493 dinárov, na účtovnícke služby vyčlenili 5 000 dinárov.

Jaroslav Chalupka spomenul, že dlh klubu vlani bol 314 823 dinárov. Teraz je ten dlh o polovicu menší – 155 624 dinárov.

Na konci v pokojnej nálade prebiehala rozprava o správach, v ktorej diskutéri podporili prácu klubu. Slova sa ujal aj predseda Rady Miestneho spoločenstva v Petrovci Ján Rybovič, ktorý poprial FK Mladosť viac úspechov, taktiež i novinár Miroslav Babiak. Ján Brtka futbalistom daroval komplet štulpní (po našsky štucne).

 Samuel Medveď

 

         

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs