Poľnohospodárstvo v EÚ po roku 2014

23.júl 2013

AKTUÁLNE

Dňa 24. júna 2013 v Luxemburgu zasadala Rada EÚ pre poľnohospodárstvo, na ktorej sa zúčastnili aj vyjednávacie tímy Európskeho parlamentu a Európskej komisie.

30obrnapr1eurpolnTémou trojstranných rokovaní bola Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP) – najstaršia a najrozsiahlejšia spoločná politika únie. Nová zreformovaná SPP by mala nadobudnúť platnosť v roku 2014. Podľa pôvodného návrhu Európskej komisie dotácie pre poľnohospodárov mali byť vo výške 371,72 miliardy eur (36,2 % celkového rozpočtu EÚ) počas 7 rokov (2014 – 2020). Je to najväčšia výdavková položka eurorozpočtu.

Medzi hlavné body línie prvotnej politickej dohody o poľnohospodárskej politike EÚ po roku 2014, ktorá sa nakoniec dosiahla 27. júna 2013 medzi parlamentom, radou a komisiou patria tieto: klásť väčší dôraz na ochranu životného prostredia, povinné zvýšenie priamych platieb pre mladých farmárov vo všetkých členských štátoch, silnejšie poľnohospodárske organizácie a menej byrokracie pri vynakladaní finančných prostriedkov EÚ.

K politickej dohode o Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) došlo po troch mesiacoch intenzívnych rokovaní, ale stále závisí od konečnej dohody o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2014 – 2020. Musia sa ešte prijať rozhodnutia ohľadom obmedzenia priamych platieb väčším farmám a distribúcie prostriedkov medzi poľnohospodármi.

Predseda Poľnohospodárskeho výboru, ktorý stál na čele vyjednávacieho tímu Parlamentu Talian Paolo De Castro (S & D) sa o dohode k SPP vyjadril takto: „Politická dohoda, ktorú sme dosiahli, je víťazstvom tak pre poľnohospodárov, ako aj pre spotrebiteľov v EÚ. Toto je prvýkrát, keď sa Európsky parlament podieľa na reforme poľnohospodárskej politiky EÚ ako spolutvorca právnych predpisov, a dokázali sme, že sme plne schopní robiť svoju prácu. Podarilo sa nám zlepšiť návrhy a zároveň ubrániť mandát parlamentu.“

Zabezpečenie stabilných dodávok kvalitných potravín a posilnenie ochrany životného prostredia by mali byť prioritami budúcej poľnohospodárskej politiky EÚ. Budúca spoločná poľnohospodárska politika by tak mala obsahovať flexibilné opatrenia na ochranu životného prostredia a nástroje, ktoré by farmárom umožnili účinnejšie reagovať na výzvy trhu. Nová SPP musí byť zároveň menej byrokratická a spravodlivejšia k farmárom, v neposlednom rade preto, aby im umožnila vyrovnať sa s krízami.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs