POSLEDNÁ ROZLÚČKA S MUDR. JÁNOM BULÍKOM

26.apr 2013

POSLEDNÁ ROZLÚČKA S MUDR. JÁNOM BULÍKOM prebiehala v nedeľu 21. apríla 2013 v kovačickom Dome smútku. Pohrebnú počestnosť vykonali Pavel Sklenár, senior banátsky a zborový farár cirkevného zboru Kovačica I, a Martin Bajza, zborový farár cirkevného zboru Kovačica II.

Od tohto národovca, matičiara, kovačického rodáka a jedného zo zakladateľov Spolku Slovákov z Juhoslávie sa lúčili aj Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, a Pavel Baláž, predseda Spomienkového strediska Jána Bulíka. MUDr. Bulík žil ctihodným životom a mal dôstojný pohreb za prítomnosti hojného počtu Kovačičanov, Padinčanov  a delegácie MOMS Vojlovica. Na pohrebe sa zúčastnili Bulíkov syn Ján, dcéra Zuzana s manželom Vladimírom Drugom a nevesta Dagmar Bulíková (na snímke).

Urnu s popolom Jána Bulíka uložili do hrobu jeho starých rodičov na cintoríne v Kovačici.

J. Šp.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs