O predvolebných aktivitách podľa zákonov

12.feb 2014

O predvolebných aktivitách podľa zákonov

ndnv-predizborna„O predvolebných aktivitách politických strán médiá sú povinné informovať podľa Zákona o reklame, Zákona o rádiodifúzii a smerníc Republikovej Rádiodifúznej Agentúry,“ vyhlásil dnes zástupca predsedu Rady RRA Goran Karadžić na konzultácii s predstaviteľmi médií v Nezávislom spolku novinárov Vojvodiny.

Knežević poznamenal, že médiá majú právo odmietnuť vysielať televízne spoty alebo hociktoré iné mediálne produkty, ktorými by sa narušili uvedené zákony. Osobitne bola zdôraznená povinnosť rešpektovania platených termínov, ktoré sú časovo vymedzené do 5 min denne, ako aj 30-minútové vysielania, ktoré politické strany môžu vysielať iba raz počas predvolebnej kampane. Pravdaže, povinné je rovnomerné informovanie o všetkých politických stranách. Médiá, ktoré založili lokálne samosprávy, nemajú právo naplácať 5- a 30-minútové termíny.

Tajomníčka Tlačovej rady Gordana Novakovićová apelovala na médiá, aby rešpektovali právo na odpoveď, ktorá sa v našich médiách často nedodržiava. Poznamenala, že je Tlačová rada poverená kontrolovať online vydania, ale nie aj sociálne siete.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs