Programy k 135. výročiu založenia knižnice

11.dec 2013

Programy k 135. výročiu založenia knižnice

Tohto roku si v staropazovskej Ľudovej knižnici Dositeja Obradovića pripomínajú významné jubileum – 135 rokov založenia. V súlade s možnosťami, ako povedala riaditeľka Nataša Filipová, namiesto špeciálnej oslavy jubilea v pazovskej knižnici pripravili niekoľko kvalitných a rozmanitých programov, ktoré sa konali v dňoch 4. až 12. decembra v miestnostiach knižničného Oddelenia pre dospelých.

V stredu 4. decembra hosťom literárneho večierka bol akademik a správca Bibliotéky Matice srbskej v Novom Sade Miro Vuksanović. Pri príležitosti 200. výročia narodenia Petra Petrovića Njegoša, čiernohorského vladyku, filozofa, štátnika, najväčšieho čiernohorského a jedného z najväčších srbských básnikov, M. Vuksanović mal o ňom besedu. V umeleckej časti programu vystúpila speváčka Mária Radivojevićová. V piatok 6. decembra na programe bol koncert novobánovského cirkevno-speváckeho spolku Ostrog. Členovia tohto spolku pod vedením dirigentky Katariny Stankovićovej predniesli diela Vojislava Ilića, Petra Konjovića, Milivoja Milivojevića…

Do programov k jubileu staropazovskej knižnice naplánovali aj Sriemsky večierok (v utorok 10. decembra) so spisovateľom Radivojom Prokopijevićom-Prokom a jeho priateľmi, kým vo štvrtok 12. decembra do Pazovy mala pricestovať Angelina Petrovićová, známa súčasná spisovateľka a autorka románov PsihaČistač.

a. lš.

50bibliotekamirovuksanovic

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs