Obrázkový Petrovec Vladimíra Urbanček

11.dec 2013

Obrázkový Petrovec Vladimíra Urbanček

50UrbancekĎalší skvost knižnej produkcie vojvodinských Slovákov v týchto dňoch vydala Matica slovenská v Srbsku. Ide o fotografickú monografiu venovanú petrovskému maliarovi Vladimírovi Urbančekovi. Narodil sa v roku 1941, dlhé roky žil v zámorí a pred desiatimi rokmi sa vrátil do rodiska, kde teraz žije a tvorí. Primeraný materiál spracoval Dr. Ján Kišgeci a publikáciu pomenoval  Petrovec Vladimíra Urbančeka. Je to svojráznym pokračovaním dobrej spolupráce, ktorú začali inštaláciou Urbančekových obrazov a organizovaním výstavy počas Slovenských národných slávností v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka v minulom roku. V utorok 3. decembra nedlho na to, ako knihu dostavili vydavateľovi, v dome tohto maliara sa udiala skromná slávnosť, keď pánovi Urbančekovi udelili autorské výtlačky čerstvo vytlačenej knihy. Keď si ju dôkladne poprezeral, autor reprodukovaných obrazov vyjadril veľké uspokojenie nad grafickým výzorom knihy a verne reprodukovanými farbami odtlačených obrazov v knihe. Tejto sviatočnej chvíli okrem maliara Urbančeka svedčili aj jeho manželka Ann, v mene Matice slovenskej v Srbsku predsedníčka Katarína Melegová-Melichová a zostavovateľ knihy Ján Kišgeci.

J. Čiep

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs