Dva závery ohľadom súdnych jednotiek

11.dec 2013

Dva závery ohľadom súdnych jednotiek

Záber zo zasadnutia Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM v Báčskom Petrovci

Záber zo zasadnutia Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM v Báčskom Petrovci

Ústredným bodom rokovania na ôsmom zasadnutí Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM v utorok 10. decembra v Báčskom Petrovci bolo schválené rozhodnutie ohľadom zrušenia súdnej jednotky v Báčskom Petrovci Základného súdu v Novom Sade. V súvise s touto pálčivou otázkou výbor sa dopracoval k dvom konkrétnym záverom.

Predseda výboru Pavel Marčok informoval, že na poslednom zasadnutí NRSNM bolo schválené rozhodnutie ohľadom základných súdov, podľa ktorého podali žiadosť aj na Ministerstvo spravodlivosti RS. V ňom sa žiada od ministra, aby do novej siete súdov boli zaradené i súdy v Kovačici, Báčskom Petrovci a v Starej Pazove. Tentoraz sa výbor venoval otázke súdnej jednotky v Obci B. Petrovec, ktorá jestvuje ešte stále v Petrovci a ktorá sa podľa novej siete súdov plánuje zrušiť. Výbor pre úradné používanie jazyka a písma je proti takému činu a predseda Marčok navrhol, aby v súlade s tým zameraním aj vyniesli adekvátne závery. Podotkol, že aj na zasadnutí NRSNM sa o spomenutej problematike súdov diskutovalo v tom smere, že sa takýmto činom zmenšujú raz dosiahnuté menšinové práva, čo nie je v súlade s platnými medzinárodnými deklaráciami. Z postu predsedu Báčskopetrovskej obce Marčok vyzdvihol, že táto obec s väčšinovým slovenským obyvateľstvom mala spomenuté práva realizované. Na republikovom parlamente v diskusii o sieti súdov, ako povedal predseda výboru, boli dané nepravdivé vyhlášky niektorých poslancov. Podľa nich NRSNM podporila iba jeden zo spomenutých súdov (Kovačica, B. Petrovec, St. Pazova) a nepodporila súd v B. Petrovci. Dokument, ktorý NRSNM doručila, svedčil však o opaku tohto tvrdenia. Obec B. Petrovec tiež podala amendement republikovému parlamentu ako opodstatnenie na zachovanie súdnej jednotky v Petrovci. Výbor navrhol ako prijateľné  riešenie zbieranie podpisov v súvise s touto otázkou, o čom hovoril Vladislav Tárnoci. Zákon o sídlach a územiach súdov a verejných obžalobcov by mal byť platný od 1. januára 2014. Preto treba rýchlo konať, lebo je do konca roka málo času. Národnú iniciatívu, na doplnenie zákona staťou o zachovaní súdnej jednotky v Obci B. Petrovec, by malo podpísať 30 000 voličov. Postup nebude jednoduchý, ale je nateraz jediným možným riešením.

Výbor sa uzhodol na dvoch záveroch, ktoré sprostredkúva ďalej, a to NRSNM. Podľa prvého záveru výbor podporuje iniciatívu o zmene a doplnkoch Zákona o bydliskách a územiach súdov a verejných obžalobcov, teda zaujal stanovisko o zachovaní súdnej jednotky v tejto obci. Druhý záver je žiadať opodstatnenie z republikového parlamentu o odôvodneniach a vyhláškach ohľadom listu NRSNM, ktorým sa žiada, aby zostali súdne jednotky v Kovačici, B. Petrovci a Starej Pazove; obidva závery členovia výboru jednoznačne schválili.

K. Gažová

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs