PROJEKT VZDELÁVACIA INKLÚZIA RÓMOV

23.aug 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PROJEKT VZDELÁVACIA INKLÚZIA RÓMOV sa začal realizovať v Kovačickej obci v máji roku 2011. Cieľom je podporiť obec v rozvoji udržateľných plánov usmernených na kvalitné zapájanie rómskych detí do vzdelávacieho systému. Do tohto projektu v Kovačickej obci bolo zapojených 189 rómskych detí, žiakov ZŠ v Kovačici, Debeljači, Crepaji a Uzdine, tiež návštevníkov Predškolskej ustanovizne Kolibrík, oddelení vo všetkých týchto prostrediach, ako aj členov Rómskej mimovládnej organizácie Lovar v Debeljači. Okrem toho 37 detí rozličnej národnostnej príslušnosti pravidelne účinkovalo vo fakultatívnych prednáškach rómskeho jazyka a kultúry, ktoré doteraz neboli aplikované vo vzdelávaní. V rámci spolupráce na lokálnej úrovni boli zapojení aj predstavitelia Policajnej stanice, Strediska sociálnej práce, Domu zdravia, Červeného kríža, Pracovného trhu a prostriedkov verejného informovania. Začiatkom augusta sa v budove ZO Kovačica usporiadalo posledné stretnutie členov Tímu pre vzdelávanie Rómov, na ktorom boli prezentované výsledky tohto projektu. Na snímke: Vedúce obecného tímu Anna Farkašová, riaditeľka Strediska sociálnej práce v Kovačici, a Jarmila Ćendićová, náčelníčka pre spoločenské činnosti Zhromaždenia obce Kovačica, s partnermi v projekte.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs