Protesty

16.jún 2016

Protesty

 

Foto: www.slobodnaevropa.org

Foto: www.slobodnaevropa.org

Zobudili sa občania nášho štátu a verejne vyjadrujú svoju nespokojnosť. Začalo sa to ešte v minulom roku protestmi proti stavaniu chýrečného Belehradu na vode, svoje pokračovanie dostalo aj v tomto roku – po zbúraní objektov v belehradskej Savamale a za posledných niekoľko týždňov má aj svoju vojvodinskú podobu.

Turbulentné zmeny vo Verejnom servise Vojvodiny ani dodnes nie sú celkom jasné. Síce je to vďaka novému vedeniu RTV, ktoré stále mlčí a mlčí… A tisíce nespokojných občanov im protestuje pod oknom. Udiali sa už tri protesty, na ktorých je stále viac a viac občanov. Protestujúci sú stále hlasnejší a vedenie RTV čoraz hluchšie. Alebo iba imúnne na výkriky novinárov (a občanov), ktorí možno protestujú nie preto, že niektorí novinári už nie sú poverení prácami, ktoré ešte pred mesiacom vykonávali, ale preto, že boli potrebné roky, pokým sa Verejný servis RTV stal opravdivým verejným servisom.

Šokujúce je práve to, že o protestoch takmer nikto neinformuje. Do svojho programu ich zaraďujú iba televízia N1 a B92. Nie div, že osobný informátor nášho premiéra bulvárny denník Informer označil N1 za organizátora revolúcie a jednotlivých novinárov za zahraničných žoldnierov. Jednoduchšie povedané – ak sa nezhoduješ s počinmi ľudí pri moci a o tom verejne hovoríš a protestuješ, samozrejme, si zahraničný žoldnier alebo zradca. Alebo organizátor štátneho prevratu.

A zo šokujúceho sa dostaneme k smiešnemu. Bývalý novinár RTV a dvaja profesori Univerzity v Novom Sade zatiaľ avizujú kontra míting, a to na mieste, kde sa organizujú protesty Podpor RTV. Dôvod mítingu? V čase vzniku týchto riadkov uvedené persóny ho nevedeli definovať. Dokonca, nie je známe, ani kto organizuje protest, keďže už spomínaný Informer ako organizátorov uviedol mimovládne organizácie, ktoré, čuduj sa svete, ani neexistujú.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs