Proti ustáleniu sa vavrína v Pazove

28.mar 2013

Ustálený tichý priebeh bežného výročného zasadnutia Divadla VHV v Petrovci rozvíril chystajúci sa osud divadelnej prehliadky. Zhromaždenie Divadla VHV v Petrovci ohľadom tohto verejne vyjadrilo svoj nesúhlas, aby festival, v súčasnosti pomenovaný Divadelný vavrín, ktorý vznikol v Petrovci a neskoršie bol putovného rázu, teraz natrvalo zakotvil v Starej Pazove.

Petrovskí divadelníci sa nechcú zrieknuť festivalu, ktorý vznikol v ich lone

Bilancovanie ochotníkov v Petrovci vo štvrtok 21. marca v klube Divadla VHV otvoril predseda Ján Černák správou o minuloročnej činnosti. V nej sa uvádza, že petrovskí ochotníci pokračovali s prezentáciou predstavenia Óda na rovinu, ktoré malo premiéru v novembri 2011 a v minulom roku toto predstavenie malo 9 repríz, z čoho 4 doma, a predstavili sa s ním aj na pivnickom festivale DIDA, kde zvíťazili a získali právo účasti na festivale Palárikova Raková v Čadci na Slovensku tohto roku. Predstavili sa i na festivaloch v Kovačici, v Kysáči, v Crvenke, ale aj v maďarskom Sarvaši. Predstavenie je aktívne a aktuálne aj v roku 2013. Paralelne s týmto predstavením petrovskí divadelníci pod taktovkou režiséra Ivana Hansmana Jesenského naštudovali hru Negativisti, ale z objektívnych príčin premiérovo zahrali iba v tomto roku. Zároveň od septembra štáb s režisérom Petrom Serge Butkom pracuje na dokumentárnom filme Óda rovine. V podstate ide o využitie bohatého materiálu, ktorý bol nakrútený a nebol využitý v predstavení Óda na rovinu. Materiál v sebe skrýva neobyčajný pohľad na život tunajších Slovákov videný očami cudzinca a zachytáva život, kultúru a atmosféru podunajskej roviny obývanej slovenskou menšinou v Srbsku.

Naposledy Divadlo VHV v Petrovci vo februári premiérovo zahralo hru Negativisti

Svoje služby a technické vybavenie – svetelný a zvukový park – petrovské divadlo poskytovalo všetkým záujemcom, spolkom a festivalom na javisku SVD. V divadelných priestoroch vlani prebiehal aj seminár Verbálna komunikácia a predstavitelia divadla sa aktívne podieľali v práci divadelnej komisie NRSNM.

Z finančnej správy za minulý rok sme sa dozvedeli, že finančné prostriedky, ktorými divadelníci disponovali, boli čosi nad pol milióna dinárov, z čoho viac ako 200 000 preniesli do tohto roku na inscenácie vyžadujúce si väčšie prostriedky. Okrem získaných peňazí z obecného rozpočtu, miestneho samozdanenia a projektov, príjmy mali aj z činnosti divadelného klubu a predaných lístkov.

Keď ide o rok 2013, vedenie divadla si činnosť stanovilo podľa mesiacov. Po realizovanej premiére Negativistov v najbližších týždňoch a mesiacoch ich očakáva účasť na festivaloch, zájazd na Slovensko, ukončenie nahrávania dokumentárneho filmu, ktorého premiéru chystajú deň pred otvorením SNS v auguste. V druhej polovici roka s filmom pôjdu do Prahy a Bratislavy, s naposledy naštudovaným predstavením eventuálne aj do Maďarska a nová inscenácia, ktorú majú v pláne uviesť koncom roka, je hra Pozitivisti.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs