Pšenica je v dobrom stave, porasty sú dobre zakorenené

13.jan 2016

Pšenica je v dobrom stave, porasty sú dobre zakorenené

Dipl. agronóm Adam Jonáš z Kovačice

Dipl. agronóm Adam Jonáš

V Kovačici tohto roku bude asi menej pšenice ako obvykle. Záujem poľnohospodárov o túto obilninu v posledných rokoch značne klesol, sejú ju iba na 10 percent obrábateľnej pôdy. Podľa slov Adama Jonáša, diplomovaného agronóma, ktorý sa poľnohospodárstvom zaoberá už bezmála 30 rokov, táto chlebovina by sa mala viac siať, nielen preto, že je tradične najdôležitejšou rastlinou pre ľudskú výživu, ale aj z toho dôvodu, že čistí pôdu.

„Na našich poliach máme dvojakú pšenicu. Tá, ktorá bola zasiata v optimálnej lehote, čiže okolo 5. októbra, je v mimoriadne dobrom stave. Porasty pšenice zasiate koncom októbra a začiatkom novembra (takých je 80 %), boli dlho nevyrovnané. Po občasných zrážkach s pomerne vysokými teplotami sa vytvorili podmienky na intenzívny rast, čo sa odzrkadlilo na súčasnom stave porastov. Porasty sú dobre zakorenené, v dolnej časti rastliny nadostač akumulovali cukre, ktoré zabezpečujú odolnosť proti nízkym teplotám,“ hovorí.

Porasty pšenice rovnomerne napredujú na parcelách, kde sa krátko po sejbe vyskytli zrážky

Porasty pšenice rovnomerne napredujú na parcelách, kde sa krátko po sejbe vyskytli zrážky

„Môžeme byť spokojní s tým, ako pšenica vyzerá v tejto chvíli. Netreba nič podnikať, keď ide o ochranu proti škodcom a chorobám, prípadne treba dať pozor na hlodavcov, ktorí dokážu spôsobiť veľké škody. Zmena klímy a suché obdobia nás budú pravdepodobne sprevádzať aj v nasledujúcich rokoch. Mnohí pestovatelia už pochopili, že nemá zmysel bojovať proti počasiu. Jediným východiskom je prijať to ako našu skutočnosť a snažiť sa zvoliť si vhodné osivo a správnu agrotechniku,“ zdôrazňuje agronóm Adam Jonáš z Kovačice.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs