Tvorivo a užitočne vychutnávajú dni zimných prázdnin

13.jan 2016

Tvorivo a užitočne vychutnávajú dni zimných prázdnin

V miestnostiach Obecnej knižnice v Kovačici sa včera usporiadala jedna z troch tvorivých zimných dielní, ktoré sa už tradične každoročne uskutočňujú pre najmladších čitateľov.

Škola snov pre súčasných najmladších čitateľov kovačickej knižnice

Škola snov pre súčasných najmladších čitateľov kovačickej knižnice

Obecná knižnica Kovačica, okrem ponuky kníh z bohatého knižného fondu, organizuje pre deti aj rôzne akcie, medzi ktoré patria i letné a zimné dielne. V rámci dielní, okrem príjemného teplého kútika, knižnica im za pomoci mladých odborníkov umožňuje získať vedomosti a pritom sa dobre pobaviť. Včerajšiu dielňu nazvali Škola snov, v ktorej malí účastníci spolu s vedúcim dielne prof. Jánom Chrťanom študovali dejiny školstva v tomto prostredí. Prvú dielňu pod názvom Paper fun, viedla etnologička Lea Sabová a poslednú dielňu Svet hudby bude mať na starosti prednášateľka Milinka Čížiková.

Na realizácii týchto troch dielní sa podieľali (okrem riaditeľky Márie Ďurišovej, ktorá mala na starosti finančný podklad podujatia) knihovníčky Jaroslava Pavlíková, Ružena Cicková a Anna Tomanová.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs