V Novom Sade umrela bývalá novinárka Anna Makanová

13.jan 2016

V Novom Sade umrela bývalá novinárka Anna Makanová

Anna Makanová (1930-2016)

Anna Makanová (1930-2016)

V Novom Sade v uplynulú noc vo veku 85 rokov umrela Anna Makanová, bývalá redaktorka Novosadského rozhlasu a bývalá riaditeľka Novinovo-vydavateľsko-tlačiarenskej pracovnej organizácie Obzor.

Anna Makanová  sa narodila 5. februára 1930 v Aradáči. Svoju novinársku púť začala v Novosadskom rozhlase, v ktorom pôsobila v rokoch 1951 – 1955 a 1960 – 1973. Poslucháčom venovala na stovky vysielaní širokého spektra novinárskych útvarov. O jej meno sa viažu početné relácie s kultúrnou a literárnou náplňou, zvlášť hodinové vysielanie Kultúrny obzorník, ktorý pripravovala a redigovala.

Anna Makanová s prvým šéfredaktorom slovenskej redakcie Rádia Nový Sad

Anna Makanová s prvým šéfredaktorom slovenskej redakcie Rádia Nový Sad

V rokoch 1973 – 1979 bola riaditeľkou NVTPO Obzor, v rámci ktorého určitý čas vychádzali noviny Hlas ľudu.

Za svoju vytrvalú a úspešnú novinársku a redaktorskú prácu v oblasti kultúry sa jej dostalo i uznanie novinárskej organizácie AP Vojvodiny – Cena Svetozara Markovića.

Patrila i medzi spoločenské aktivistky koncom 70-tych a začiatkom 80-tych rokov. Do dôchodku odišla roku 1986 z funkcie vedúcej úseku pre informovanie Zväzu syndikátov. Žila v Báčskom Petrovci.

Pohreb zosnulej bude zajtra o 14,00 hodine na petrovskom cintoríne.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs