Šachové partie medzi knihami

26.mar 2015

Šachové partie medzi knihami

Múdrosť má dve tváre – šach aj knihy

Múdrosť má dve tváre – šach aj knihy

Múdrosť, logika a bystrý um. Kvality rastúce v područí kníh. Cibriť ich možno cez voľné hodiny aj cez prestávky. Knižnica v Základnej škole Savu Šumanovića v Erdevíku je nielen plná kníh, ale aj spoločenských hier…
Nestihneme ani len začať rozhovor s Vierkou Stankovićovou, ktorá má knižnicu na starosti, keď vtom prichádzajú do svetlej a farbami hrajúcej knižnice školáci. Sadajú za stôl a rozohrávajú šachovú partiu. „Spokojne hrajte, alebo si vezmite nejaké knihy a čítajte,“ prihovára sa im učiteľka. Dievčatá siahajú po knihách a jedno začína robiť domácu úlohu. Piatkové poludnie sa ničím neodlišuje od iných dní. Knižnica na poschodí budovy školy je frekventovaná počas celého pracovného času už od pol ôsmej. Dva roky dozadu sa organizovala v knižnici aj súťaž o najvášnivejšieho čitateľa pod titulom Čítaním do päť. Kto mal na konte najviac prečítaných kníh, vyhral. Podobnú súťaž by pedagógovia v knižnici radi pripravili opäť.
Medzi knihami nechýbajú ani časopisy, deti poznajú aj Zorničku a Vzlet. Približne šestinu fondu tvoria slovenské knihy. „Kníh by sme mohli mať aj viac,“ triezvo hodnotí knihovníčka, „ale každý rok dopĺňame fond o nové tituly. Získavame ich predovšetkým počas návštevy Belehradského veľtrhu.“ Pribudnuté knihy nezostávajú bez povšimnutia. Kedy-tedy si ich nejaký školák vezme do ruky, prečíta a o novej publikácii pripraví pre kamarátov prezentáciu. Na podobné návštevy sa z času na čas podujmú aj vydavatelia, ktorí tu predstavujú najnovšiu knižnú úrodu.

V knižnici nás uvítala Vierka Stankovićová

V knižnici nás uvítala Vierka Stankovićová

Knižnica v škole predstavuje predovšetkým priestor na oddych a vzdelávanie v pohode. „Deti väčšinou samy vedia, čo hľadajú. Najobľúbenejšia je beletria,“ podotýka Vierka Stankovićová a pokračuje: „Trávia tu čas a stretávajú sa s kamarátmi.“ Knižnica je miesto, kde sa deti navzájom motivujú k štúdiu, usilovnej práci, ale aj k láskyplnému zaobchádzaniu s vecami. Ak knihy možno nazvať vecami… veď ich život je plný kamarátstiev s tisíckami ľudí.
Knižnica v tamojšej základnej škole si úspech u čitateľov užíva dvojnásobne od tej doby, čo bola zatvorená miestna knižnica v Erdevíku. Ako zaujímavosť spomeňme, že šlo o prvú kultúrnu inštitúciu v mestečku. Niektoré z jej kníh sa dnes nachádzajú práve v školskej knižnici. Žiaci si ich vypožičiavajú a možno ani netušia, akú dlhú cestu má už tá-ktorá kniha za sebou. Hoci škola má asi 230 žiakov, práve vďaka ich výpožičkám skutočný počet čitateľov, vrátane rodičov a súrodencov žiakov školy, môže byť oveľa vyšší.

Monika Necpálová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs