SELENČA

18.jún 2013

Zástupkyňa pokrajinského ombudsmana Eva Vukašinovićová  so svojimi spolupracovníkmi 4. júna navštívila Obec Báč a Miestne spoločenstvo Selenča. Pobudla v asi hodinovom rozhovore s občanmi Selenče, ktorí prišli požiadať o pomoc v riešení svojich problémov súvisiacich s realizovaním menšinových práv.

Návšteva sa realizovala v súlade s celoročným programom práce, v ktorom je stanovené, že inštitúcia  pokrajinského ombudsmana navštevuje prostredia vo Vojvodine, čiže jednotky lokálnej samosprávy, kde nie je stanovená funkcia tejto inštitúcie. Aj napriek tomu, že Selenčania boli informovaní prostredníctvom lokálnych médií, neprejavili veľký záujem o túto návštevu. Je to možno v dôsledku toho, že doterajšie sťažnosti, ktoré občania podávali rôznym inštitúciám, mali negatívne ohlasy. Sama zástupkyňa sa vyjadrila, že sú občania všeobecne nedostatočne informovaní o svojich menšinových právach a nevedia o možnostiach, ktoré sú im zaistené Ústavou Republiky Srbsko a zákonnými predpismi, ktoré by sa mali rešpektovať už v samotných jednotkách lokálnej samosprávy.

Pripomienky občanov si zástupkyňa zaznačila a urobila písomné vyhlášky. Sľúbila, že sťažnosti v najkratšej lehote budú v tejto inštitúcii rozoberané a o výsledkoch budú podávatelia písomne informovaní.

J. Berédi-Ďuky

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs