Šikovnosť detí prezentovaná na Vianočných trhoch v Pivnici

23.dec 2019

Šikovnosť detí prezentovaná na Vianočných trhoch v Pivnici

V poslednom čase záujem o Vianočné trhy má stúpajúcu tendenciu. Z veľkých miest sa postupne dostali do tých menších, no v súčasnosti aj do dedín.

Trvajú počas celého adventu a symbolizujú príchod Vianoc. V jednotlivých lokalitách trvajú iba jeden deň, a preto sa im teší veľký počet ľudí. Vianočné trhy predstavujú možnosť vychutnať si dobrú gastronómiu, kúpiť si vianočné ozdoby a vypočuť si vianočné koledy.

V Základnej škole 15. októbra v Pivnici v piatok 20. decembra 2019 sa konali detské Vianočné trhy. Presnejšie svoje diela vystavovali žiaci nižších ročníkov a predškoláci. Boli to rôzne aranžmány, vianočné vence, jedličky, svietniky, vianočné gule a pod. Predajné výrobky vytvárali žiaci na rôznych krúžkoch v škole a spolu s rodičmi doma. Cieľom vianočných trhov bolo motivovať deti k tvorbe najrôznejších vianočných dekoratívnych predmetov. Učiteľky nižších ročníkov sa snažili zapojiť aj rodičov, ktorí sa spolupodieľali na výrobe vianočných predmetov.

Počas Vianočných trhov žiaci vyrobené predmety predávali. Každá trieda si za vyzbierané peniaze kúpi potrebnú vec do učebne.

Aj na tohtoročných detských Vianočných trhoch v pivnickej základnej škole bola veľká návštevnosť predovšetkým rodičov, súrodencov a starých rodičov. Všetci návštevníci sa domov vracali s plnými rukami a deti s radosťou, že všetky vyrobené a predané vianočné predmety budú zdobiť mnohé domy počas nastávajúcich Vianoc.

 

M. PAP
M. PAP

MIROSLAV PAP (1992) absolvoval štúdium na Slovensku v odbore Manažment kultúry a turizmu a v roku 2019 obhájil doktorskú dizertáciu z kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci štúdií sa venoval projektovej činnosti a bol členom komisie pre národnostné menšiny na Úrade vlády Slovenskej republiky. Po návrate do rodiska pracuje ako novinár v NVU Hlas ľudu. V súčasnosti realizuje výskumy z oblasti tradičnej kultúry vojvodinských Slovákov. Kontakt: pap@hl.rs