Slováci a Srbi – história a súčasnosť

6.máj 2014

Slováci a Srbi – história a súčasnosť

19KonferencijaNárodnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku a Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku 9. mája v Zhromaždení AP Vojvodiny v Novom Sade organizujú medzinárodnú konferenciu pod názvom Slováci a Srbi – história a súčasnosť. Konferencia sa uskutoční pod záštitou predsedu vlády Republiky Srbska Aleksandra Vučića a predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica a podporili ju Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Zhromaždenie AP Vojvodiny. Súčasťou konferencie bude aj slávnostné otvorenie Pamätného domu Martina Jonáša 10. mája v Kovačici.

Otvorenie medzinárodnej konferencie je plánované na 10. hodinu a pri tej príležitosti odznejú aj pozdravné príhovory predsedu Zhromaždenia AP Vojvodiny Istvána Pásztora, predsedu vlády Vojvodiny Bojana Pajtića a predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka.

Samotná konferencia pozostáva z piatich panelov.

PRVÝ PANEL: Legislatívny rámec postavenia národnostných menšín v Srbsku a medzištátna srbsko-slovenská spolupráca v oblasti menšinovej politiky.

DRUHÝ PANEL: Tradície spolunažívania Slovákov a Srbov.

TRETÍ PANEL: Kultúra a duchovný život Slovákov v Srbsku.

ŠTVRTÝ PANEL: Školstvo Slovákov v Srbsku.

PIATY PANEL: Aktuálne postavenie slovenskej menšiny v Srbsku – situácia, problémy, východiská.

19DomMJonasaPo štvrtom paneli odznejú pozdravné príhovory zástupcov Republiky Srbska a Slovenskej republiky: podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Ivicu Dačića a podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka a po piatom paneli je plánované schválenie záverov medzinárodnej konferencie.

Ako bolo zdôraznené ohľadom tohto podujatia aj v pondelok na tlačovej konferencii v priestoroch NRSNM, od medzinárodnej konferencie sa očakáva, že ponúkne aj určité východiská o tom, ako pôsobiť, aby sme si zachovali svoju svojráznosť. Veď naším cieľom je žiť v jednej veľkej rodine národov, a pritom si zachovávať svoju národnostnú kultúru. Na konferencii odznejú príspevky viac ako štyridsiatich účastníkov, medzi ktorými budú aj hostia zo Slovenska, ale kvôli časovému obmedzeniu budú prečítané iba ich časti, kým celistvé texty vyjdú knižne v podobe zborníka z tejto konferencie.

 

Michal Ďuga

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs