Ruka v ruke pre slovenskosť

8.máj 2014

Ruka v ruke pre slovenskosť

Účastníci slávnostného otvorenia Domova na ubytovanie dospelých a  seniorov Fénix

Účastníci slávnostného otvorenia Domova na ubytovanie dospelých a  seniorov Fénix

– Otvorenie Domova na ubytovanie dospelých a seniorov Fénix v Padine je šľachetný a vítaný skutok, významný nielen pre Padinu a Kovačickú obec, ale pre celú Vojvodinu, – zmienil sa Ján Varšo, veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade, pri príležitosti slávnostného otvorenia tejto ustanovizne v utorok 29. apríla.

V úvodnom prejave zástupkyňa riaditeľa domova pre seniorov Oľa Borozanová pozdravila početných hostí a v skratke ich informovala o cieľoch tohto súkromného sociálneho zariadenia, ktorého zakladateľom je Padinčan Ján Marko. Zamestnancom domova a jeho dvom súčasným obyvateľom (je to osemdesiatročný Siniša Cvetković z Pančeva a o šesť rokov staršia Padinčanka Roza Cicková) sa okrem predstaviteľov Pokrajinského sekretariátu pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť, Pokrajinského ústavu pre sociálnu ochranu, Strediska pre sociálnu prácu Kovačica, Domu zdravia a iných, prihovoril aj Ján Varšo, veľvyslanec SR v Belehrade, ktorý v spoločnosti Igora Furdíka, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Igora Marka a Jána Marka, majiteľa nového sociálneho zariadenia, symbolickým prestrihnutím červenej stuhy tento domov slávnostne otvoril.

Padinskí škôlkari si získali úsmevy a silný potlesk

Padinskí škôlkari si získali úsmevy a silný potlesk

S výstavbou sa odštartovalo na základe licencie Ministerstva práce, zamestnávania a sociálnej politiky Republiky Srbsko ešte v roku 2012. V súčasnosti je tu zamestnaných 16 osôb – medzi nimi je 5 zdravotných sestier, 5 kuchárok a 2 upratovačky. Kapacity domova umožňujú poskytnúť služby až 50 osobám naraz. Domov dal vystavať a podľa európskych štandardov zariadil jeho majiteľ Ján Marko, ktorý do tohto sociálneho zariadenia vložil vlastné prostriedky, bez účasti iných či finančných dotácií. Ako uviedol, v budúcnosti sa bude snažiť prostredníctvom projektov získať granty na ďalšie potreby domova, jeho vybavenosť a zabezpečenie čím väčšieho komfortu užívateľov.

Po obchôdzke Fénixu veľvyslanec Ján Varšo a predseda ÚSŽZ Igor Furdík navštívili Predškolskú ustanovizeň Kolibrík, oddelenie v Padine, ktoré naposledy získalo finančné prostriedky z programu Rozvojovej spolupráce ODA – Malý grant Veľvyslanectva SR v Belehrade. Projekt Malí sme a chceme sa vzdelávať, hrať a vyrastať v peknom slovenskom prostredí vypracovala Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj AERD Padina. Vzácnych hostí v škôlke privítala riaditeľka Anna Jakábová so spolupracovníkmi a deti predviedli príležitostný program.

Vzácni hostia v ríši obrazov lídra padinských insitných umelcov

Vzácni hostia v ríši obrazov lídra padinských insitných umelcov

Pri príležitosti návštevy Padiny hostia zavítali aj do Základnej školy maršala Tita, kde ich privítal riaditeľ Ladislav Petrovič. V rámci projektu podpory slovenských národnostných škôl a škôl s fakultatívnym vyučovaním slovenského jazyka v krajinách so slovenskou národnostnou menšinou predseda ÚSŽZ Igor Furdík odovzdal škole balík kníh. Ide o projekt, ktorého cieľom je obohatiť a doplniť školské knižnice beletristrickou, encyklopedickou, vedecko-populárnou či vedeckou literatúrou, s cieľom podporiť kvalitu výučby slovenského jazyka a zároveň podnietiť záujem detí o pôvodnú slovenskú tvorbu.

Neskoršie sa hostia zúčastnili na pracovnom stretnutí na obecnom úrade v Kovačici, kde tiež odovzali knižné balíky pre ZŠ Mladých pokolení a kovačické Gymnázium Mihajla Pupina. V debate s vedením lokálnej správy v čele s Miroslavom Krišanom, predsedom obce, Jarmilou Ćendićovou, tajomníčkou Kultúrno-osvetového spoločenstva, a členmi kolektívov spomínaných škôl osobitne vyzdvihli dennodenné úsilie učiteľov a ich nesebecké vkladanie do rozvíjania slovenskosti a národného povedomia žiakov a študentov v tomto prostredí.

 Záverom  Ján Varšo  a Igor Furdík navštívili Jána Bačúra, padinského insitného maliara, ktorý im predstavil svoju bohatú obrazáreň.

Anička Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs