Konfirmácia v Hajdušici

7.máj 2014

Konfirmácia v Hajdušici

19Hajd-konfirmandiNedeľa po Veľkej noci je v hajdušickomevanjelickom a. v. cirkevnom zbore tiež slávnostná. Je to deň stanovený na konfirmáciu mladých členov cirkvi. V súlade s takou tradíciou aj v nedeľu 27. apríla za prítomnosti rodičov, starých a krstných rodičov, príbuzných a veľkého počtu veriacich jedenásť mladých Hajdušičanov – deväť dievčat a dvaja chlapci potvrdili svoju krstnú zmluvu a stali sa dospelými členmi hajdušického cirkevného zboru. Pripravil ich a slávnostný čin konfirmácie vykonal farár jánošícky a administrátor hajdušického evanjelického cirkevného zboru Slađan Daniel Srdić. V spoločnosti dospelých členov cirkevného zboru ich privítal zborový dozorca Miroslav Hraško. Význam tohtoročnej konfirmácie je o to väčší, keďže to bola početnejšia generácia konfirmandov v tomto malom cirkevnom zbore.

vlh   

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs