STARÁ PAZOVA: Stretnutie s umelcami a členmi SKUS hrdinu Janka Čmelíka

22.feb 2019

STARÁ PAZOVA: Stretnutie s umelcami a členmi SKUS hrdinu Janka Čmelíka

Včera z Kovačice do Starej Pazovy na návštevu pricestovali vzácni hostia zo Slovenska, v čele s Ľubicou Laššákovou, ministerkou kultúry Slovenskej republiky. Delegáciu tvorili aj Peter Hajnala, generálny riaditeľ kancelárie ministerky, Jozef Švolík, generálny riaditeľ sekcie umenia, Milan Cigáň, poradca ministerky, Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa SR v Belehrade, Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne a Bratislava Laćarak, tlmočníčka.

V multietnickej Starej Pazove, kde svorne spolunažívajú Srbi, Slováci a iní príslušníci národnostných menšín, hostí zo Slovenska v miestnostiach Klubu VHV srdečne privítali a pozdravili Libuška Lakatošová, predsedníčka SKUS hrdinu Janka Čmelíka, a Goran Jović, predseda ZO Stará Pazova, so spolupracovníkmi.

Hovorili o živote a práci občanov Staropazovskej obce, ktorá patrí medzi najvyvinutejšie v Srbsku, s dôrazom na postavenie tamojších Slovákov. V úvodnej časti rokovaní známy operný spevák Boris Babík, ináč predseda Rady MS Stará Pazova, zaspieval slovenskú ľudovú pieseň a premietaný bol i úryvok zo zatiaľ nedokončeného filmu pod pracovným názvom Sny a túžby Martina Jonáša, v réžii významného umelca Miroslava Benku zo Starej Pazovy.

O činnosti zo 300 aktívnych členov slovenského spolku sa viac zmienil Alexander Bako, podpredseda spolku. Hovoril o práci tamojších entuziastov, ktorí v tomto kultúrnom stánku pracujú s veľkou láskou. Predstavil početné programové formy spolku a keďže pravidelne každý štvrtok v miestnostiach Slovenského národné domu prebiehajú tanečné skúšky detských skupín, ministerka Laššáková so spolupracovníkmi mala možnosť vidieť ako to úprimné detské duše s radosťou tancujú po slovensky keď ich sprevádza detský orchester.

Ministerka kultúry SR sa stretla aj s členkami Združenia pazovských žien, ktoré sa venovali ručným prácam a nevystala ani obchôdzka miestností na poschodí budovy, kde sa nachádza i krásne upravená etno izba, o ktorú sa starajú práve členky tejto programovej formy. Z čoho ona pozostáva a aký bol život Slovákov v minulosti vzácnych hostí tentoraz poinformovala Anna Bažová.

Čulá činnosť staropazovských ochotníkov si vyžaduje prajné podmienky na prácu a preto si táto zahraničná delegácia mala možnosť obzrieť aj aulu divadelnej sály a samotnú divadelnú sálu, v ktorej môžu vystupovať i profesionálne divadelné či iné skupiny. Rokovaní v Starej Pazove sa zúčastnili aj predstavitelia tamojších slovenských inštitúcií a ustanovizní – cirkvi, školy a MOMS, s ktorými spolok má výnimočnú spoluprácu.  

 

Krásny úvod do osláv 250. výročia príchodu Slovákov do Pazovy

Za dva dni v Starej Pazove pobudli dve významné zahraničné delegácie (z Obce Belá a podpredseda Žilinského kraja a uvedená návšteva ministerky). Ako bolo počuť na včerajšom stretnutí oni sú krásnym úvodom do začiatku veľkolepých osláv 250. výročia príchodu Slovákov do Starej Pazovy v roku 2020. Práve Obec Stará Pazova je pyšná na početné partnerské mestá na Slovensku a svedectvom toho bola i prítomná Zuzana Aufrichtová, starostka Starého mesta Bratislava, kde sa vlani konalo podujatie Dni Obce Stará Pazova v Bratislave, ktoré malo veľkú ozvenu.

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs