V KOVAČICI: 19. Medzinárodný deň materinského jazyka

22.feb 2019

V KOVAČICI: 19. Medzinárodný deň materinského jazyka

Kovačica bola včera stredobodom pozornosti v Srbsku. Už tradične, po 19. krát, tu usporiadali ústrednú oslavu Medzinárodného dňa materinského jazyka – UNESCO. Pri tejto príležitosti mestečko insity navštívili vysokí štátni predstavitelia z našej krajiny a zo zahraničia.

Účastníci konferencie v Slávnostnej sieni Zhromaždenia Obce Kovačica

V Slávnostnej sieni Zhromaždenia obce Kovačica sa úvodom prihovoril najprv Milan Garašević, predseda obce Kovačica, a neskoršie, po prečítaní posolstva Audrey Azoulayovej, generálnej riaditeľky UNESCO, slova sa ujal Pavel Babka, zakladateľ fondácie a Galérie Babka, zároveň hlavný iniciátor tohto podujatia v Kovačici. Témou tohtoročnej oslavy MDMJ – UNESCO boli Vplyvy početných jazykov Panónskej nížiny a Balkánu na vznik a udržateľnosť slovenského naivného umenia v Srbsku a jeho kreatívnej ekonomiky.

Ľubica Laššáková, ministerka kultúry Slovenskej republiky

V tejto časti podujatia o význame materinského jazyka odzneli aj slávnostné príhovory hostí. „ Materinský jazyk a insitné umenie v Kovačici fungujú ako kontrapunkt, dva vektory, ktoré sa zlučujú do jedinečného profilu ich kultúry. Vďaka tomu, ako aj tradičnej politickej korektnosti, „Naši Slováci“ z 30. menších a väčších miest vo Vojvodine vytvorili v našej krajine všeobecnú empatiu, úctu a vďaku“- povedal Goran Milašinović, predseda Národnej komisie Srbska pre spoluprácu s UNESCO.

Momentka z príležitostného programu v sieni ZO Kovačica

Okrem Mateji Norčičovej Štamcarovej, zástupkyne predsedu Delegácie Európskej únie v Srbsku, účastníkom sa prihovorila Ľubica Laššáková, ministerka kultúry Slovenskej republiky: „Umenie nepotrebuje jazyk. To znamená, že ak kovačickú insitu maliari kedysi začali rozprávať týmto jazykom, myslím si, že to urobili veľmi dobre, pretože rozumejú celý svet“- podotkla o. i. slovenská ministerka kultúry.

Konkrétne návrhy…

V rámci oslavy MDMJ v Kovačici, ktorá sa konala pod záštitou Anny Brnabićovej, predsedníčky Vlády Republiky Srbsko, Audrey Azoulayovej, generálnej riaditeľky UNESCO, Tibora Navracsicsa, člena Európskej komisie, Vladana Vukosavljevića, ministra kultúry a informovania Srbskej republiky, Ľubice Laššákovej, ministerky kultúry Slovenskej republiky, a Milana Garaševića, predsedu obce Kovačica, sa uskutočnili aj rozhovory medzi predstaviteľmi lokálnej samosprávy a vysokými predstaviteľmi z domácej pôdy, počas ktorých vzniklo aj niekoľko konkrétnych návrhov. Okrem myšlienky, aby sa insitné umenie tunajších slovenských maliarov v roku 2020 zapísalo do Národného registra Nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO,  Vladan Vukosavljević, minister kultúry a informovania Republiky Srbsko, uvažoval aj o tom, aby sa v Kovačici vybudovala nová súčasná galéria: “Kovačica si to zaslúži a je to najmenej, čo táto spoločnosť a MKI RS môže urobiť pre spoločnosť, ktorá takto vibruje kultúrou, tradíciou a takým jedným silným kultúrnym vyjadrením, ktoré nie je rozpoznateľné len v našej krajine, v našom regióne, ale praktický aj globálne.”- povedal srbský minister kultúry, ktorý neskoršie na pôde Galérie Babka slávnostne otvoril výstavu obrazov na tému: Panónska miniatúra.

Výstavu slávnostne otvoril Vladan Vukosavljević, minister kultúry a informovania Republiky Srbsko (prvý zľava)

Panónska miniatúra v Galérii Babka

Hostia v Galérii Babka, okrem obdivu výstavy, mali príležitosť sa stretnúť aj s autormi výtvarných prác, medzi ktorými umelci Pavel Hajko a Vieroslava Svetlíková vytvárali umelecké diela priamo na tvári miesta.

Najmladší účastníci podujatia-členovia Detskej svadby

V príležitostnom kultúrno-umeleckom programe sa predstavili najprv kovačickí stredoškoláci, členovia hudobnej odbočky pri Gymnáziu Mihajla Pupina, ktorí zaspievali piesne v rečiach národnostných spoločenstiev žijúcich v Kovačickej obci. Neskoršie pred Galériou Babka svojím prednesom tradičných slovenských ľudových piesní príjemne zapôsobili členovia Detskej svadby pri Memoriálnom stredisku Dr. Janka Bulíka.

Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa SR v Srbsku v spoločnosti Ženského spevokolu CZ Kovačica II (stojí v úzadí piata sprava)

Piesňou Materinská reč moja podujatie obohatili členky Ženského spevokolu CZ Kovačica II pod vedením prof. Jána Dišpitera. Program moderovali Alena Čížiková a Anna Andrea Holíková.

Návšteva GIU a Spomienkového domu Martina Jonáša

Hostia na návšteve v GIU

V popoludňajších hodinách hostia so svojimi hostiteľmi navštívili Galériu insitného umenia, kde ich privítala Anna Barcová-Žolnajová, riaditeľka GIU a na záver pobudli na návšteve v Spomienkovom dome Martina Jonáša.

https://youtu.be/cXWDwO0jczg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs