STAROPAZOVSKÚ ĽUDOVÚ KNIŽNICU DOSITEJA OBRADOVIĆA

2.júl 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

STAROPAZOVSKÚ ĽUDOVÚ KNIŽNICU DOSITEJA OBRADOVIĆA v piatok 28. júna navštívil Samuel Žiak, riaditeľ NVU Hlas ľudu, a pri tejto príležitosti Nataši Filipovej, riaditeľke knižnice, odovzdal najnovšie knižné vydania tejto ustanovizne (na fotografii). V darčeku, za ktorý sa riaditeľka úprimne poďakovala a ktorý obohatil slovenský knižničný fond v tejto pazovskej knižnici, bolo aj niekoľko čísel týždenníka Hlas ľudu a mládežníckeho časopisu Vzlet. S. Žiak a N. Filipová vtedy konštatovali, že spolupráca medzi dvomi ustanovizňami je veľmi dobrá, a zároveň sa dohodli, že už na jeseň v pazovskej knižnici bude literárny večierok, na ktorom predstavia kompletnú prácu a činnosť NVU Hlas ľudu. Tiež spoločne – Hlas ľudu a Ľudová knižnica Dositeja Obradovića – sa v blízkej budúcnosti pokúsia lepšie spoznať slovenskú komunitu v Bijeljine (Bosna a Hercegovina).

A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs