Talent vyhodnotený aj za hranicami

2.júl 2013
Úspešné husľové dueto MarMar, ktoré tvoria Marína Cerovská (sprava) a Marija Jankovićová, s profesorom hudby Milanom Čizmićom

Úspešné husľové dueto MarMar, ktoré tvoria Marína Cerovská (sprava) a Marija Jankovićová, s profesorom hudby Milanom Čizmićom

Budúca siedmačka Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci Marína Cerovská je i úspešnou žiačkou nižšej Hudobnej školy Josipa Slavenského v Novom Sade. O svojich začiatkoch hry na husliach a doterajších úspechoch nám porozprávala spolu s mamou Vierkou, ktorá je jej veľkou podporou a sprievodkyňou na neľahkej hudobnej ceste.

– Začalo sa to tak, že sa môj starší brat Stanislav zapísal na hodiny klavíra v našej základnej škole a ja, ako mladšia sestra, som ho v tom nasledovala. Profesori z Nového Sadu vyhodnotili môj sluch a odporučili mi, aby som sa venovala husliam, – povedala nám Marína. – Mala som vtedy sedem rokov a od začiatku so mnou pracoval a aj dodnes pracuje profesor Milan Čizmić. Aby som zostala v jeho hudobnej triede, po dvoch rokoch v Petrovci som začala chodiť na hodiny hudby do Nového Sadu, kde som až dodnes. Spomeniem aj profesorku Slavicu Rankovićovú, ktorá tiež so mnou pracovala, a Saru Ćaćićovú, profesorku klavíra, ktorá ma sprevádza na klavíri počas vystúpení.

Virtuózku Marínu na klavíri sprevádza profesorka Sara Ćaćićová

Virtuózku Marínu na klavíri sprevádza profesorka Sara Ćaćićová

Doteraz sa Marína zúčastnila na mnohých súťažiach doma a v zahraničí. V rozhovore sme si sprítomnili tie najsviežejšie úspechy. Na druhej medzioblastnej súťaži huslistov v Šabci obsadila prvé miesto. Nasledovala súťaž v Bečeji, kde na druhej medzinárodnej súťaži tiež obsadila vynikajúce prvé miesto. Po spomenutých súťažiach doma mladá huslistka z Petrovca pobudla na súťaži huslistov na Slovensku, v Dolnom Kubíne. Tam dobrý úspech dosiahli s husľovým duetom MarMar, teda Marína Cerovská a Marija Jankovićová, obe z Hudobnej školy Josipa Slavenského v Novom Sade – získali čestné uznanie. Dôležité je nielen umiestnenie, ale aj body, ktoré Marína tu získala. Tie jej iste do budúcna pomôžu.

– Toto dueto úspešne pôsobí už dva roky a okrem úspechu na Slovensku, treba spomenúť i 1. miesto na medzinárodnej súťaži sláčikových nástrojov v Sriemskej Mitrovici, tiež tohto roku. Na tejto súťaži Marína obsadila 3. miesto v sólových výstupoch. Vzhľadom na to, že ostatní účastníci boli starší a súťaž bola náročná už aj z toho hľadiska, že prednesy hodnotila až šestnásťčlenná komisia európskeho rázu, v ktorej sú hudobní pedagógovia z mnohých krajín, tento úspech je naozaj chvályhodný, – vysvetlila nám mama Vierka.

Marína si prichvaľuje spoluprácu s profesorom Milanom Čizmićom. Každú hodinu huslí sa snažia maximálne využiť, lebo povinností je mnoho a času málo. Marína hrá sólo, potom v spomenutom duete MarMar a aj v kvartete svojej hudobnej školy.

Chvíľka oddychu počas súťaže v Dolnom Kubíne

Chvíľka oddychu počas súťaže v Dolnom Kubíne

– Väčšina spolužiakov a kamarátov z hudobnej školy sú z Nového Sadu. Dobre si rozumieme aj na hudobnom poli. Moji kamaráti sú Marija Jankovićová, Simona Deretićová, Katarína Badnjarová, Milorad Pepić. Teraz nacvičujeme skladby pre výstup, ktorý bude 11. júla v Galérii Pavla Beljanského v Novom Sade, kde vystúpime ako kvarteto. Hráme skladby viacerých skladateľov, – doložila Marína.

Mladá virtuózka uznala, že má mnoho obľúbených skladateľov a skladieb. Ale osobitne má rád koncert Kabalevski, lebo je vraj hravý, rýchly, potom sú tu skladatelia Komarovský, Čajkovskij a iní. Práve preto, že má hodne povinností v oblasti hudby, už odstúpila z folklóru v petrovskom súbore, kde účinkovala rad rokov. V spolku ešte hrá s orchestrom, keď má času, hudobne sa angažuje pri cirkvi, tiež aj s chórom vo svojej základnej škole, s ktorým pred koncom školského roka pobudli v Česku. Usilovná huslistka Marína nám prezradila, že aj letné prázdniny využije na cvičenie a pripravovanie skladieb, ktoré jej odporučil profesor M. Čizmić. Venovať sa hudbe tak, ako sa jej venuje Marína, je aj finančne náročné. Nedávno jej rodičia kúpili profesionálny nástroj, lebo to bolo nevyhnutné, a potom sú tu súťaže doma a v zahraničí. Podporovanie talentov finančne nie je bohvieaké, zvlášť za posledný rok. Morálne Marínu podporuje celá rodina, priatelia a známi, ktorí jej držia palce, sledujú každý jej úspech a prajú jej, aby v tomto neľahkom, ale krásnom umení a v pestovaní svojho talentu zotrvala.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs