Aj naši žiaci majú na to…

2.júl 2013
Radosť z možnosti účinkovať na súťaži v Bratislave umocnil úspech, ktorý kulpínska Super trieda dosiahla. Na spoločnej fotke siedmaci s profesorkami: Tatianou Mitićovou, Zagorkou Marinkovićovou a Oliverou Gabríniovou pred budovou Domu kultúry Ružinov, kde bola divadelná súťaž usporiadaná.

Radosť z možnosti účinkovať na súťaži v Bratislave umocnil úspech, ktorý kulpínska Super trieda dosiahla. Na spoločnej fotke siedmaci s profesorkami: Tatianou Mitićovou, Zagorkou Marinkovićovou a Oliverou Gabríniovou pred budovou Domu kultúry Ružinov, kde bola divadelná súťaž usporiadaná.

Finále medzinárodnej súťaže žiakov základných a stredných škôl Super trieda 2012/2013 usporiadali vo štvrtok 20. júna v Bratislave. V záverečnej časti súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizačne usporiadalo združenie Super trieda, sa zúčastnili i tri základné školy zo Srbska: ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne, ZŠ maršala Tita v Padine a ZŠ 15. októbra v Pivnici. Maratón finálových divadelných predstavení, ako ho označili organizátori, usporiadali v Dome kultúry Ružinov v Bratislave. Žiaci so svojimi divadelnými predvedeniami boli v rámci súťaže podelení do štyroch kategórií podľa ročníkov. Prvú kategóriu tvorili žiaci 1. – 3. ročníka, kde sa zúčastnilo osem škôl. Nasledujúcu kategóriu tvorili žiaci 4. – 6. ročníka, v rámci ktorej úspešne vystúpili i žiaci 4. ročníka z Padiny a zahrali divadielko Pri studni a žiaci z Pivnice s divadelnou hrou Kto je vinný?. Každej z týchto škôl sa za úspešný divadelný výstup dostala Cena poroty za udržiavanie a rozvíjanie slovenských ľudových tradícií a žiaci z Padiny a Pivnice sa stali víťazmi medzinárodného krajanského kola. V tejto kategórii súťažilo šesť žiackych divadelných súborov.

V tretej kategórii zahrnujúcej 7. – 9. ročník ZŠ, kde bolo v konkurencii sedem divadelných predvedení, súťažila aj Super trieda 7. a ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne s predstavením Cool-Pin. Hodnotiaca porota súťaže bola veľmi spokojná s výstupom kulpínskej Super triedy, a preto im udelila Cenu poroty za kreatívne spracovanie histórie rodnej obce. Tak sa zároveň stali víťazmi medzinárodného krajanského kola. Divadelné žiacke súbory si zo Slovenska na pamiatku priniesli krásne zážitky a každý účastník dostal aj diplom a darček v tvare školských pomôcok.

 K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs