Starší a mladší obyvatelia

23.jan 2013

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: ZORAN JANČIĆ, NÁMESTNÍK RIADITEĽA REPUBLIKOVÉHO ŠTATISTICKÉHO ÚSTAVU

– Keď ide o vek obyvateľstva, ktorý údaj bol pre vás osobitne zaujímavý?

– Ten súvisí s priemerným vekom obyvateľov podľa národnostnej príslušnosti, čiže s tým, aký je ten u jednotlivých národov, prípadne menšín v Srbsku. Ide vlastne o to, že je národný korpus Srbov jedným z najmladších v štáte. Starší sú aj Chorváti, aj Nemci, aj Rusíni, aj Slováci, aj Macedónci, aj Maďari. Jediní, ktorí sú mladší, sú Bosniaci, Moslimovia, Rómovia a Albánci. Sú tu aj Goranci, ktorých je ale veľmi málo. Je to zaujímavý údaj, že je väčšinový národ v štáte v podstate mladší ako mnohé iné národy a menšiny žijúce v ňom.

 Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs