Viac iba Rómov a nerozhodných

22.jan 2013

ZREŇANIN

Počet obyvateľov Jánošíka klesol pod tisíc

Z publikácie Republikového štatistického ústavu Obyvateľstvo Srbska podľa nacionálnej štruktúry sa dozvedáme, že na území mesta Zreňanin v súčasnosti žije 123 362 obyvateľov. Z toho 91 579 je Srbov. Potom nasledujú Maďari, ktorých je 12 350. Nasleduje skupina občanov, ktorí sa nevyjadrili o svojej národnostnej príslušnosti – 4 695, ako aj skupina tých, ktorí sa vyjadrili na základe regionálnej príslušnosti – 3 366. Na území najväčšieho banátskeho mesta žije 3 410 Rómov,  2 161 Rumunov a 2 062 Slovákov. Najviac Slovákov žije v Aradáči, Bielom Blate a v samom meste Zreňanin, avšak údaje o národnostnej štruktúre obyvateľov jednotlivých osád Republikový štatistický ústav nezverejnil. V Zreňanine v menšom počte žijú ešte aj Nemci, Macedónci, Chorváti, Čiernohorci, Albánci, Rusi, Bulhari, Moslimovia a ostatní, ktorých je spolu 2 334.

Z webovej stránky Mesta Zreňanin sa ďalej dozvedáme, že pred desiatimi rokmi na území mesta žilo 132 051, čiže 8 689 občanov viac ako pri poslednom sčítaní obyvateľstva. Za posledných deväť rokov počet Srbov sa zmenšil o 7 215, Maďarov o 1 861. Počet Juhoslovanov, ktorí roku 2002 po Srboch a Maďaroch tvorili najpočetnejšiu skupinu (2 559), teraz však klesol na 592. Rumunov je menej o 350 a Slovákov o 242. Na druhej strane rómske spoločenstvo je tuná početnejšie o 939 osôb, a o 1 280 sa zväčšila aj skupina občanov, ktorí sa o svojej národnostnej príslušnosti nevyjadrili.

V ostatných štyroch obciach stredného Banátu žije 66 Slovákov, z čoho najviac v Obci Sečanj (52).

 

PANČEVO

V administratívnom a priemyselnom stredisku južného Banátu podľa posledného sčítania žije 123 414 občanov. Z toho je najviac Srbov – 97 499. Nasledujú Macedónci, ku ktorým sa tuná hlási 4 558 občanov. Ďalšiu skupinu tvoria tí, ktorí sa o svojej národnostnej príslušnosti nevyjadrili – spolu 4 278 občanov, potom Maďari – 3 422 a Rumuni – 3 173. Na základe regionálnej príslušnosti sa vyjadrilo 1 185 Pančevčanov. V počte 500 až 1 000 v Pančeve žijú  Chorváti (880), Juhoslovania (586), Čiernohorci (529), Bulhari (501), a v počte do 500 aj Moslimovia (414), Nemci (196), Slovinci (120), Bosniaci (102), Goranci (84), Albánci (68)…

Podľa najnovšieho sčítania obyvateľov v Pančeve žije 1 411 Slovákov, ktorí takmer výlučne žijú v samom meste Pančevo včítane Vojlovice, ktorá má status mestského miestneho spoločenstva. Pred deviatimi rokmi, čiže roku 2002 sa k slovenskému národu hlásilo 1 407 Pančevčanov, z čoho 833 žilo vo Vojlovici. Počet Slovákov v Pančeve sa teda zvýšil o 4.

 

ALIBUNÁR

V Obci Alibunár podľa sčítania z roku 2011 žije 20 151 obyvateľov, čo je o 2 803 menej ako pred deviatimi rokmi. Srbov je najviac – 12 234, ale o 1 446 menej ako v roku 2002. Zmenšil sa aj počet Rumunov, ktorých v roku 2002 tuná žilo 6 067 a pri poslednom sčítaní 4 870, čiže o 1 206 menej. Aj v tejto obci sa zvýšil počet Rómov zo 657 v roku 2002 na 833 deväť rokov neskoršie. Početnejšie etnické spoločenstvo v tejto obci tvoria ešte len Maďari, ale aj ich počet klesol z 309 v roku 2002 na 227 v roku 2002. O svojej národnostnej príslušnosti sa nevyjadrilo 344 obyvateľov, kým ďalších 64 občanov sa vyjadrilo podľa regionálnej príslušnosti. V skupine nad 100 obyvateľov v obci žijú ešte iba Macedónci – 115, pokým v skupine do 50 príslušníkov sú Juhoslovania (47), Chorváti (43), Čiernohorci (37), kým Albáncov, Bosniakov, Bulharov, Nemcov, Moslimov, Rusov… je spolu 121.

Vyše 95 percent Slovákov žijúcich v tejto obci žije v Jánošíku. Roku 2002 v tejto osade žilo 1 073 Slovákov a ďalších 122 žilo v ostatných osadách. Takáto štruktúra sa podstatne nezmenila ani v roku 2011. Aj ďalej veľká väčšina Slovákov z územia Alibunárskej obce žije v Jánošíku, ibaže sa celkový počet Slovákov v tejto juhobanátskej obci podstatne zmenšil. Pri sčítaní roku 2011 sa k slovenskému národu prihlásilo 965 občanov, čo je o 230, resp. bezmála o 20 percent menej ako pred deviatimi rokmi. Tomu na vine je predovšetkým negatívny prírastok, ako aj migrácie.

 

PLANDIŠTE

V jednej z najmenších obcí vo Vojvodine – v Obci Plandište podľa posledného sčítania žije 11 336 občanov, čiže o 2 041 menej ako v roku 2002. Z toho 5 868 občanov je Srbov (- 1 672), 1 280 sa vyjadrili ako Maďari (- 339) a ďalších 1 042 ako Macedónci (- 270). Rumunov je 784 (- 181), Rómov 281 (+ 12), a ostatných, čiže Albáncov, Bulharov, Juhoslovanov, Nemcov, Slovincov, Chorvátov… a tých, ktorí sa vyjadrili podľa regionálnej príslušnosti, je spolu 266. Pritom je podstatne menej občanov, ktorí sa vyjadrili ako Juhoslovania. V roku 2002 ich bolo 300 a pri poslednom sčítaní iba 16. Na druhej strane významne sa zväčšil počet tých, ktorí sa o svojej národnostnej príslušnosti nevyjadrili – 1 027 (+ 786), ale aj tých, ktorí sa vyjadrili podľa regionálnej príslušnosti – 83 a ktorých roku 2002 bolo iba 7.

V Obci Plandište žije spolu 616 Slovákov. Najviac v Hajdušici, ale v poslednom období bol zaznamenaný rast počtu Slovákov, hlavne prisťahovalcov zo susedného Jánošíka, v dedinke Jermenovci. Predsa aj napriek tomu celkový počet Slovákov v tejto juhobanátskej obci v porovnaní s rokom 2002 klesol o 109, a teraz na území obce žije spolu 616 Slovákov. Najviac aj naďalej v Hajdušici, ale aj v Jermenovciach, Plandišti a v ostatných osadách obce. Na území juhovýchodného Banátu podľa posledného sčítania obyvateľov v Obci Vršac žije 147, a v Belej Crkve ďalších 16 Slovákov.

Vlh

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs