Historický kalendár – 24. januára

23.jan 2013

1801 – v Pukanci sa narodil básnik, historik a učiteľ Michal Godra, brat evanj. kňaza, zakladateľa Matice slovenskej Samuela Godru. Autor veršov o významných osobnostiach, veršovanej povesti Vešelíni na Muráni a i. Pôsobil ako učiteľ medzi dolnozemskými Slovákmi. Zomrel 1. marca 1874 v Báčskom Petrovci.

1852 – vo Viedni zomrel básnik, jazykovedec a evanj. farár Ján Kollár. Po štúdiách na evanj. lýceu v Bratislave a v nemeckej Jene bol farárom v Pešti a neskôr profesorom slovanskej archeológie na viedenskej univerzite. Vo svojej tvorbe presadzoval myšlienku slovanskej vzájomnosti a jeho najvýznamnejším dielom je básnická zbierka Slávy dcéra. Obdiv k dejinám Slovanov v nej spojil s milostnou lyrikou. Ďalej napísal diela Vlastenec, Národnie zpievanky čili Písně světské Slováků v Uhrách, jak pospolitého lidu, tak i vyšších stavů. Autor autobiografie Paměti z mladších let života Jana Kollára sepsány od něho samého. Narodil sa 29. júla 1793 v Mošovciach.

1902 – narodil sa americký ekonóm nemeckého pôvodu Oskar Morgenstern. Zaoberal sa teóriou hier – teóriou racionálneho rozhodovania v podmienkach neúplnej informovanosti. Hlavné diela: Theory of Games and Economic Behaviour (Teória hier a ekonomického správania), On the accuracy of economic observations (O presnosti ekonomických pozorovaní). Zomrel 26. júla 1977 v Princetone, New Jersey.

1920 – v Paríži zomrel taliansky maliar a sochár Amedeo Modigliani. Bol hlavným predstaviteľom École de Paris. Vytvoril si vlastný osobitý prejav, založený na sugestívnej farebnosti. Narodil sa 12. júla 1884 v Livorne.

1936 – v Kokave nad Rimavicou sa narodila výtvarníčka Naďa Rappensbergerová. Absolvovala štúdium na bratislavskej VŠVU v ateliéri Vincenta Hložníka. V 60. rokoch sa zaradila k silnej umeleckej skupine, ktorá určovala vývoj výtvarného umenia nielen na Slovensku, ale ovplyvňovala aj vývoj v Európe. Venuje sa kresbe na kameň a patrí medzi najobľúbenejšie litografky na Slovensku.

1965 – v Londýne zomrel britský politik a štátnik Sir Winston Leonard Spencer Churchill, jeden z najvýznamnejších politikov 20. storočia. V rokoch 1940-45 a 1951-55 premiér, počas 2. svetovej vojny jeden z hlavných predstaviteľov protifašistickej koalície, tzv. Veľkej trojky. Po vojne sa snažil obmedziť vplyv ZSSR na vývoj svetovej politiky, jeho prejav na univerzite v americkom Fultone v marci 1946 sa považuje za začiatok studenej vojny. Napísal pamäti Druhá svetová vojna, je nositeľom Nobelovej ceny za literatúru (1953). Narodil sa 30. novembra 1874.

1981 – v Toronte v Kanade zomrel český chirurg Karel Koch. Pôsobil v Bratislave, bol prednostom kliniky ortopedickej chirurgie a kliniky chirurgickej propedeutiky, vybudoval súkromné sanatórium. V 50. rokoch bol väznený a v roku 1968 emigroval do Kanady. Narodil sa 29. júna 1890 v Náměšti nad Oslavou.

2011 – pri samovražednom útoku na moskovské letisko Domodedovo zahynulo 37 ľudí a ďalších asi 180 bolo zranených.

 Zdroj: SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs