Počet obyvateľov klesol o 2 616

22.jan 2013

V rámci sťahovania slovenských osadníkov na Dolnú zem, po porážke Turkov na týchto priestranstvách, roku 1802 bola založená Kovačica. Osadu založili Slováci, ktorí sa po povodniach v Bardáni najprv presťahovali do Ečky, kde však neboli spokojní s postojom zemepána. Preto sa rozhodli odísť ešte ďalej na juh, na Vojenskú hranicu, kde po vyhnaní Turkov boli výhodné životné podmienky. Kovačica mala na začiatku pod 1 000 obyvateľov. Podľa sčítania obyvateľstva na Vojenskej hranici z roku 1808 v Nemecko-banátskom regimente bolo 1 516 Slovákov, čiže takmer 2 percentá z celkového hraničiarskeho obyvateľstva v tomto regimente.

V Padine a v Kovačici bol roky približne rovnaký počet Slovákov (na snímke malí tanečníci, členovia folklórnej skupiny padinskej školy)

Počet obyvateľov v Kovačickej obci časom stúpal. Podľa najnovšieho sčítania Obec Kovačica má 25 274 obyvateľov, čo v porovnaní so sčítaním z roku 2002 znamená pokles až o 2 616 osôb.

Podľa slov Slavice Vukojičićovej z oddelenia pre sčítanie obyvateľov Republikového štatistického ústavu v Belehrade, konečné výsledky predvlaňajšieho sčítania obyvateľov sa pomaly sukcesívne zverejňujú a všetko by malo byť známe do konca roka 2013.

Z aspektu národnostnej štruktúry v Kovačickej obci je najviac Slovákov,  úhrnne 10 577, čo tvorí 41,8 percenta obyvateľstva. V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi (Slovákov vtedy bolo 11 455 – v Kovačici 5 697 a v Padine 5 575) počet Slovákov klesol a teraz je ich o 878 menej. Nasledujú príslušníci srbského národa (8 407), občania maďarskej národnosti (2 522), rumunskej (1 543), rómskej (806), macedónskej (74), juhoslovanskej (62), albánskej (59), chorvátskej (48), čiernohorskej (34), nemeckej (14) a iných národností.

Tentoraz sme sa sústredili iba na údaje o príslušníkoch národov a národnostných spoločenstiev, ktoré sú najviac zastúpené v Kovačickej obci. V tejto súvislosti treba uviesť i to, že sa pri sčítaní v roku 2011 až 854 občanov nevyjadrilo o svojej národnostnej príslušnosti, 101 občanov sa vyjadrilo k regionálnej príslušnosti, 28 patria do skupiny  „iné” a 95 do skupiny „neznáme”.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs