Pokles počtu Slovákov o 9 percent

22.jan 2013

Už v predbežných výsledkoch sčítania obyvateľov z roku 2011, ktoré zverejnili približne pred polrokom, sa uvádzalo, že v súčasnosti v Obci Báčsky Petrovec žije 14 254 obyvateľov, čo nasvedčovalo, že ide o pokles počtu obyvateľov o 427 v porovnaní s počtom zo sčítania z roku 2002. Bolo prezentované aj to, že v obci je 6 024 domov a 5 031 domácností, čo znamená, že priemerne v každej domácnosti žije iba 2,8 osoby. V samotnom Petrovci domov bolo 2 851 a domácností 2 414.

Výsledky sčítania obyvateľstva Republikový štatistický úrad vydáva aj v knižnej podobe

Podľa syntetických údajov, ktoré prednedávnom zverejnil Republikový štatistický úrad, hore uvedené údaje sa nezmenili, ibaže máme spresnené údaje o tom, že počet osôb v obci, ktoré boli predmetom sčítania, bol 14 254 a že počet obyvateľov v obci je 13 302, kým 794 osôb sa nachádza v zahraničí. V sídelnom meste obce podľa tohto prehľadu žije 6 669 obyvateľov, z čoho 6 063 v domove a 486 za hranicami.

Podľa údajov zo sčítania obyvateľstva roku 1948 evidovali 73 140 (1,12 %) príslušníkov slovenského spoločenstva, roku 1953 Slovákov bolo 75 027 (1,08 %), roku 1961 – 77 837 (1,02 %), roku 1971 – 76 733 (0,91 %), roku 1981 – 73 207 (0,79 %), roku 1991 – 66 772 (0,85 %), roku 2002 – 59 021 (0,79 %) a podľa posledného sčítania roku 2011 krivka počtu Slovákov opäť klesá a zastavila sa na čísle 52 750 (0,73 %), z čoho drvivá väčšina – 50 321 žije v pokrajine Vojvodine. Keď to ďalej rozčleníme, v regióne Báčka nás je 26 048, v Banáte  16 119 a v Srieme 10 289 Slovákov.

V Obci Báčsky Petrovec podľa najnovšieho sčítania 13 418 osôb (6 777 žien a 6 641 mužov) sa z hľadiska národnostnej príslušnosti vyjadrilo takto: Slováci – 8 872 (4 513 žien a 4 259 mužov),  Srbi 3 512, Chorváti 91, Maďari 74, Juhoslovania 58, Albánci 26, Rusíni 17, Čiernohorci 16, Moslimovia 13, Macedónci 12, po 10 Nemcov a Slovincov, 6 Ukrajincov, po 3 Bosniaci, Bulhari a Rusi, 20 ostatných, 538 sa nevyjadrili. Z celkového počtu 109 obyvateľov vyjadrilo iba regionálnu príslušnosť a v rubrike Neznáme sa uvádza ešte 17 osôb žijúcich v Báčskopetrovskej obci. Na komparáciu uvedieme údaj, že v roku 2002 sa k slovenskej menšine v tejto obci hlásilo 9 751 občanov, teda pokles je 879 osôb, čiže 9,01 %.

Podľa príslušnej mapky znázorňujúcej obce vidno, že Báčskopetrovská obec je v súčasnosti jediná obec s väčšinovým slovenským obyvateľstvom v Srbsku. Percento Slovákov v tejto obci je 65,4, kým za ňou nasleduje Obec Kovačica s účasťou Slovákov 41,8 % a Obec Báč s 19,8 % slovenského obyvateľstva.

Na záver si posvietime aj na vekovú štruktúru obyvateľstva Obce Báčsky Petrovec. Zo spolu 13 418 obyvateľov tejto obce vo veku 0 – 4 rokov je 618 detí, 5 – 9 rokov 652, 10 – 14 rokov 671, 15 – 19 rokov 741, 20 – 24 rokov 741, 25 – 29 rokov 920, 30 – 34 rokov 879, 35 – 39 rokov 864, 40 – 44 rokov 895, 45 – 49 rokov 936, 50 – 54 rokov 1 037, 55 – 59 rokov 1 192, 60 – 64 rokov 1 064, 65 – 69 rokov 610, 70 – 74 rokov 609, 75 – 79 rokov 539, 80 – 84 rokov 302, 85 a viac rokov má 148 občanov. Počet plnoletých občanov je teda 11 019 (82,12 %) a priemerný životný vek občanov Obce Báčsky Petrovec je 42,3 roka.

J. Č-p

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs