V meste žije 5 212 Slovákov

22.jan 2013

Podľa najnovšieho sčítania obyvateľstva, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2011, v Srbsku dnes žije 52 750 Slovákov. Vzhľadom na túto skutočnosť možno konštatovať, že asi 10 percent príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny žije práve v Starej Pazove – 5 212.  Na základe výsledkov zverejnených v brožúrke o národnostnej príslušnosti (údaje podľa obcí a miest) Republikového štatistického úradu najnovšie údaje o národnostnej štruktúre na území Staropazovskej obce nám poskytla Suzana Ilićová, náčelníčka Oddelenia pre hospodárstvo Obce Stará Pazova.

Suzana Ilićová

„Tieto výsledky poukazujú na viaceré činitele. Tak napr. na to, že počet obyvateľov na všetkých skúmaných úrovniach klesol. Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2002 na území Srbska žilo 7 498 001 obyvateľov, kým podľa najnovšieho sčítania v našej krajine žije o  311 139 obyvateľov menej. Menší počet obyvateľov je evidovaný i v sriemskom obvode – roku 2002 tu žilo 335 901 obyvateľov a v roku 2011 ich počet bol  312 278, čiže o  23 623 obyvateľov menej. Rovnakú tendenciu poklesu počtu obyvateľstva máme aj na území Staropazovskej obce. V roku 2002 tu žilo 67 576 obyvateľov a podľa posledného sčítania obyvateľstva v obci žije 65 792 obyvateľov, čo je o 1 784 ľudí menej,“ povedala náčelníčka Ilićová.

Z aspektu národnostnej štruktúry v Staropazovskej obci najviac je príslušníkov srbského národa – 54 516, čo činí 82,86 percenta celkového počtu obyvateľstva. V roku 2002 toto percento vynášalo 81,16.

V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi (v roku 2002 Slovákov bolo 8,87 percenta) sa počet Slovákov v Staropazovskej obci zmenšil o necelé percento. V samom meste Stará Pazova žije 5 212 Slovákov, čiže 7,92 percenta. Nasledujú  príslušníci chorvátskeho (1 336), rómskeho (1 193), maďarského (131) a macedónskeho (179) národnostného spoločenstva. „Našu pozornosť tentoraz zaujali iba údaje o príslušníkoch národov a národnostných menšín, ktoré sú najviac zastúpené v obci. V tejto súvislosti treba ešte uviesť, že napr. v roku 2011 až  2,79 percenta obyvateľov (1 883) v Staropazovskej obci sa nevyjadrilo o svojej národnostnej príslušnosti, kým roku 2002 sa vyjadriť nechcelo 1,72 percenta obyvateľov,“ zdôraznila Suzana Ilićová.

A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs