O jednu dedinku menej

22.jan 2013

Podľa údajov zo sčítania obyvateľstva v roku 2011 v Šídskej obci je o 385 slovenských duší menej ako v roku 2002. K spresneniu uvedieme číslice, ktoré hovoria, že v samom meste Šíd a v 18 dedinách prislúchajúcich tejto obci v roku 2011 žilo 2 136 občanov, ktorí sa vyjadrili ako príslušníci slovenského národa. Keď to porovnáme s výsledkami sčítania z roku 2002, keď sa 2 521 občanov hlásilo k slovenskej príslušnosti, teraz je tu o toľko menej Slovákov ako ich dnes majú Binguľa, Višnjićevo, Vašica a Sot spolu.

Žiaci štyroch ročníkov Slovenskej základnej školy v Šíde roku 1942

V ani nie tak dávnych dejinách, v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, po druhej svetovej vojne, vo Višnjićeve žilo asi 150 slovenských duší, Vašica a Sot tiež veľa nezaostávali, lebo tam bolo asi po 100 slovenských duší, kým celkový počet Slovákov v obci dosahoval približne 3 500. Podľa sčítaní obyvateľstva z toho obdobia Slováci tvorili takmer 10 % obyvateľstva v obci. Dalo by sa povedať, že to boli zlaté časy, lebo sa slovenská kultúra a reč rozosievali prostredníctvom kultúrno-osvetových spolkov, ktoré aktívne pôsobili v takmer každej dedine so slovenským obyvateľstvom. Divadelné predstavenia pravidelne nacvičoval každý spolok, aspoň jedno alebo dve do roka. Folklórne skupiny, spevácke skupiny a orchestre pôsobili pri každom spolku, rovnako ako aj knižnice a čitárne. Tie časy sa však minuli. Dnes počet Slovákov v tejto časti Sriemu klesol na 6,25 %.

V Obci Šíd je sedem osád, v ktorých dodnes Slováci žijú v značnom počte. Sú to: Šíd, v ktorom žije asi 815 Slovákov, Erdevík, v ktorom je asi 720 Slovákov, Binguľa, kde žije asi 260 Slovákov, Ľuba, v ktorej žije asi 245 Slovákov a ktorí sú v tejto osade väčšinový národ tvoriaci vyše 50 % obyvateľstva osady. Vo Višnjićeve žije asi 45 Slovákov, v Sote 24 a vo Vašici 20 Slovákov.

Treba povedať, že sme od príslušných orgánov lokálnej samosprávy nemohli dostať údaje o presnom počte Slovákov v jednotlivých dedinách. Ospravedlnili sa tým, že tieto údaje sú považované za úradné tajomstvo. Tu prezentované údaje sú výsledkom prepočítania percentuálneho zastúpenia Slovákov v celkovom počte občanov danej dediny.

Na základe skutočnosti, že za deväť rokov, koľko ubehlo medzi dvoma sčítaniami obyvateľov, počet Slovákov v Šídskej obci klesol o 15,30 %, pohľad do budúcnosti a predpokladané pohyby nie sú veľmi optimistické. Tak niektoré očakávania hovoria, že v novom sčítaní v roku 2021 počet Slovákov v Šídskej obci klesne pod 2 000 duší.

St. Stupavský

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs