Vcelku viac, Slovákov menej

22.jan 2013

Údaje o tom, že sa počet Slovákov v Srbsku znížil, sú už všetkým dobre známe. Medzi dvomi sčítaniami obyvateľstva počet Slovákov klesol o 6 271, čo veľmi jasne ilustruje túto skutočnosť.

Prevažný počet Slovákov v Srbsku (95,4) žije vo Vojvodine (50 321), kde sa ich počet znížil o 6 316. V Belehrade je Slovákov menej o 95, avšak o 140 sa zvýšil počet Slovákov žijúcich v strednom Srbsku.

Poďme však trochu bližšie, čiže do Mesta Nový Sad, kde podľa sčítania obyvateľov z roku 2002 žilo 7 230 Slovákov a kde podľa sčítania z roku 2011 žije 634 príslušníkov tejto národnostnej menšiny menej. Nový Sad spolu s Petrovaradínom má 341 625 obyvateľov, z čoho je najviac Srbov – 269 117. Slovákov v samom meste Nový Sad a v Petrovaradíne žije spolu 6 596. Keď si bližšie posvietime iba na mesto Nový Sad, bez Petrovaradínu, zistíme, že mesto spolu so sídliskami, ktoré patria do jeho rámcov, má 307 760 obyvateľov. Z toho Srbov je 241 789 a za Slovákov sa vyjadrilo 6 393 občanov. V samom meste žije 1 780 Slovákov a v sídliskách žije 4 613 Slovákov. Domnievame sa, že najväčší počet z toho žije v Kysáči, o čom však nemáme údaje. Keď ide o väčšinový národ, tak v samotnom meste žije 250 439 Srbov a v okolitých dedinách prislúchajúcich mestu Srbov je 44 731. V meste Nový Sad s Petrovaradínom žije spolu 13 272 Maďarov. V samom Novom Sade žije 9 735 Maďarov a v okolitých sídliskách 2 902. Ako sa uvádza v tlači, aj počet príslušníkov tejto národnostnej menšiny sa medzi dvoma súpismi znížil. Keď ide o Mesto Nový Sad, uvedené údaje môžeme pozorovať aj vo svetle skutočnosti, že ide o jednu zo zriedkavých obcí, v ktorých je zaznamenaný pozitívny prírodný prírastok i pozitívne migračné saldo obyvateľov.

Medzi štatistickými údajmi o vekovej štruktúre obyvateľov nachádzame aj údaje o tom, že v Kysáči žije 2 502 mužov a 2 589 žien, čiže spolu 5 091 obyvateľov. Žije tu 4127 dospelých občanov a ich priemerný vek  je 41,7 roka. Najpočetnejší sú tí, čo majú 45 až 49 rokov (382) a najmenej je najstarších, čiže občanov, ktorí majú ponad 85 rokov (51).

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs