Štartujú so siedmimi triedami

3.sep 2013

– Práve nám z Ministerstva školstva oznámili, že povolili, aby sme v prvom a treťom ročníku mali samostatné triedy a nie kombinovanú triedu, ako bolo pôvodne určené, – pochválila sa nám riaditeľka ZŠ T. G. Masaryka v Jánošíku Zuzana Halabrínová, keď sme ju v piatok 30. augusta navštívili so zámerom zistiť, ako prebiehajú prípravy na začiatok nového školského roka. – Síce je v prvom a treťom ročníku spolu menej od 15 žiakov, koľko je minimálne potrebné na založenie dvoch samostatných tried, medzi prvákmi máme aj dvoch žiakov s osobitnými potrebami, ktorí sa budú vzdelávať podľa individuálneho programu, čo bolo rozhodujúce pri rozdelení týchto dvoch tried. Vďaka takému rozhodnutiu v tomto školskom roku budeme mať sedem tried, o jednu viac ako vlani. V nižších ročníkoch bude jedna kombinovaná trieda a dve samostatné, vo vyšších ročníkoch štyri triedy.

Pomocní pracovníci v škole pod taktovkou riaditeľky Zuzany Halabrínovej (druhá zľava) významne prispeli k tomu, aby škola žiakov na začiatku nového školského roku dočkala upravená a čistá

Pomocní pracovníci v škole pod taktovkou riaditeľky Zuzany Halabrínovej (druhá zľava) významne prispeli k tomu, aby škola žiakov na začiatku nového školského roku dočkala upravená a čistá

Takáto situácia je vlastne následok neustáleho zmenšovania počtu detí v tejto osade. Naša spolubesedníčka si spomína, že ešte pred desiatimi rokmi v škole bolo vyše 140 žiakov a v tomto školskom roku ich bude už iba 61 – o 5 menej ako vlani. Na takéto situácie si kolektív jánošíckej školy pravdepodobne bude musieť zvyknúť vzhľadom na to, že ani generácie, ktoré prichádzajú, nie sú početnejšie. Výnimkou je iba generácia z roku 2010, v ktorej je 10 detí, všetky ostatné sú menej početné.

Ďalší problém, ktorý roky trápi jánošícku školu, je nedostatok odborných kádrov pre vyučovanie v slovenskom jazyku. Učitelia triednej výučby síce nechýbajú a sú na sto percent odborne zastúpení, avšak cítiť nedostatok profesorov pre jednotlivé predmety vo vyšších ročníkoch. Problém riešia tak, že angažujú profesorov z Kovačice a Padiny, ktorí v tamojších školách nemajú dostatočný fond hodín. Ak sa im však aj tak nepodarí zabezpečiť odborného profesora, jednotlivé predmety učia učitelia triednej výučby ako neodborní.

V jánošíckej základnej škole aj počas uplynulých prázdnin bolo rušno. O to sa postarali majstri, ktorí vylíčili celú školu, olakovali parkety vo všetkých učebniach a v telocvični, vymenili podlahu v zborovni a v kancelárii riaditeľky. Škole prostriedky na tie účely poskytla Alibunárska obec a štedrí sponzori. Majstrov však očakávajú aj v nastávajúcom období. Riaditeľka Halabrínová sa nám pochválila, že si zabezpečili prostriedky na výmenu schátralých drevených okien a dverí plastovými.

– Z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme na tie účely dostali 7 000 eur, – hovorí. – Je to iba polovica z potrebnej sumy na výmenu všetkých okien. My sme sa však rozhodli, že vymeníme okná na východnej časti budovy, ktorá je neustále vystavená silnej košave, dažďu a snehu. Tie okná sú skutočne v chúlostivom stave, v dôsledku čoho je v učebniach chladno. Bolo by síce potrebné vymeniť aj okná a veľké vchodové dvere z uličnej strany, ale na to peniaze nevystačia. To však nie je až také súrne, lebo za tými oknami je iba chodba, takže sa ten chlad, ktorý preniká zvonku, necíti tak ako v učebniach. Zrejme ani netreba hovoriť, že výmenou okien vlastne jedným úderom zabijeme dve muchy: dostaneme omnoho teplejšie učebne a zároveň ušetríme významné množstvá plynu, ktorým vykurujeme školu. V týchto dňoch vypíšeme verejné obstarávanie a budeme sa snažiť, aby sme všetky práce ukončili čím skôr, aby sme vykurovaciu sezónu dočkali v teplých miestnostiach.

V. Hudec

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs