Nezáujem o hodiny slovenčiny

3.sep 2013

Základná škola J. J. Zmaja v novom školskom roku štartovala s obvyklým počtom tried – 8 v Hajdušici a dve kombinované triedy vo vysunutom oddelení v Starom Leci.

– Do prvého ročníka je spolu zapísaných 11 žiakov – 7 v Hajdušici a 4 v Starom Leci. V týchto dňoch však očakávame ďalších dvoch žiakov, lebo sa dve rodiny presťahujú do Starého Lecu, resp. Hajdušice. Okrem toho máme aj špeciálnu triedu so štyrmi žiakmi s osobitnými potrebami. Spolu máme 120 žiakov. V rámci školy pôsobí aj škôlka s dvomi zmiešanými skupinami v Hajdušici a Starom Leci, kam chodí 30 detí vo veku 3 až 7 rokov, – zreportoval riaditeľ školy Vlajko Raković a zároveň sa pochválil, že sa im po dlhšom čase podarilo zabezpečiť odborných profesorov pre takmer všetky predmety.

Vlajko Raković: – Skutočne nemôžem pochopiť, prečo rodičia odmietajú možnosť, aby sa ich deti učili ešte jeden jazyk.

Vlajko Raković: – Skutočne nemôžem pochopiť, prečo rodičia odmietajú možnosť, aby sa ich deti učili ešte jeden jazyk.

– Síce väčšina profesorov pracujú v dvoch a niektorí až v troch školách, ale to je vari osud všetkých malých škôl, – hovorí. – V tejto chvíli je neodborne krytá iba matematika, ktorú vlani mal na starosti inžinier informatiky, a hudobná kultúra. Hudobnú pre nedostatok profesora už 20 rokov učí kolegyňa so strednou hudobnou školou, ale podľa zákona ona nie je odborná, takže pre tieto dva predmety v týchto dňoch musíme vypísať súbeh. Osobitný problém sú však hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry. Ministerstvo totiž tieto hodiny uznáva iba v nižších ročníkoch, kde máme iba 4 hodiny týždenne, čo vonkoncom nie lákavé pre profesorov slovenčiny. Takže tie hodiny zverujeme hudobníčke, ktorá je Slovenka, a celkom dobre to robí.

Riaditeľ školy nám predkladá aj ďalší znepokojujúci údaj: že je na hodinách slovenčiny čoraz menej detí. Prečo je tomu tak, skutočne ťažko povedať. Jednou z príčin môže byť aj fakt, že veľká väčšina detí sa rodí v národnostne zmiešaných manželstvách. Avšak podľa jeho slov to nie je rozhodujúce, lebo rodičia bez ohľadu na to, či sú v čistom alebo zmiešanom manželstve, vo väčšine rázne odmietajú možnosť, aby sa ich deti učili aj slovenský jazyk?! Najčastejšie to zdôvodnia tým, že sa toľko, koľko tento jazyk ich deti potrebujú, naučia aj v rodine?! Žiaľ, svedkami sme, že tomu nie je vždy tak, a že sa mnohí rodičia Slováci so svojimi deťmi rozprávajú po srbsky?!

– My sa každoročne maximálne snažíme rodičov presvedčiť, že deti z toho môžu mať iba osoh, ale márne. Na hodinách slovenčiny je čoraz menej detí, – hovorí. – Uvidíme, ako to dopadne tohto roku.

Nakuknutím do vlastnej evidencie sme zistili, že spomedzi siedmich hajdušických prváčikov ani jeden nie je z čistého slovenského manželstva. Trom deťom je aspoň jeden rodič Slovák a jedno dieťa má slovenský pôvod, keďže mu je starý otec Slovák.

Ináč počas letných prázdnin aj v škole v Hajdušici úradovali majstri. Staré a ošarpané dvere na všetkých miestnostiach nahradili novými, vykonali rekonštrukciu elektrickej inštalácie, časť miestností aj olíčili. Okrem toho ukončili aj poslednú fázu výmeny škodlivých azbestových platní na stenách novou demit fasádou. Tým je zároveň ukončené aj zatepľovanie budovy školy, ktoré sa začalo pred tromi rokmi.

vlh

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs