Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl

3.sep 2013

Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM,  

Výbor pre vzdelávanie NRSNM, 

Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec

 

vypisujú

 

S Ú B E H

na žiacke literárne práce (próza a poézia) –

voľná téma

 

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané menom a priezviskom a uvedeným kontaktom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny v dvoch kategóriách:

 

Žiaci základných škôl od 5. do 8. ročníka

1. cena – tablet

2. cena – balík kníh SVC

3. cena – ročné predplatné na časopis Zornička / Vzlet

 

Žiaci stredných škôl a gymnázií

1. cena – mini notebook

2. cena – balík kníh SVC

3. cena – ročné predplatné na časopis Vzlet

 

Súbeh je otvorený do 1. novembra 2013.

Práce treba zaslať na adresu: NRSNM, Bulvár Mihajla Pupina 1/4, 21 000 Nový Sad, s poznámkou: Na súbeh žiackych prác. 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs