Stretnutie s Dr. Kukanom v Keni – najmä o slovensko-kenských vzťahoch

3.sep 2013
Terénni pracovnici TU rozprávajú Dr. Kukanovi o rozvojovom projekte v Kwale

Terénni pracovnici TU rozprávajú Dr. Kukanovi o rozvojovom projekte v Kwale

V druhej polovici augusta sa na pôde nairobskej rezidencie slovenského veľvyslanca SR v Keni, Dr. Michala Mlynára, konala recepcia na počesť návštevy bývalého ministra zahraničných vecí SR, Dr. Eduarda Kukana, v Keni. Napriek tomu, že šlo o stretnutie neformálneho charakteru, rozdávali sa ocenenia a hovorilo sa o slovensko-kenskej (nielen rozvojovej) spolupráci.

 Dr. Eduard Kukan je členom Európskeho parlamentu od roku 2009. V auguste vyrazil s manželkou a štyrmi vnúčatami na poznávací výlet do Kene. Navštívili niekoľko národných parkov, prírodné rezervácie a pobrežie Kene. Po ceste z Mombasy do Nairobi si urobili zastávku, aby pred odchodom pozdravili svojich krajanov a krajanky zo Slovenska, pracujúcich v Keni.

Eduard Kukan pôsobil na pozícii ministra zahraničných vecí SR doteraz najdlhšie spomedzi svojich kolegov (1994, 1998 – 2006), čo okomentoval slovami: „V mladej histórii Slovenskej republiky sa nás na poste ministra zahraničných vecí zasa až toľko nevystriedalo. Zaujímavé ale je, že keď sa vás tu v Keni pýtajú, odkiaľ ste – je niekedy ťažké na túto otázku ľahko odpovedať. Časť mojej rodiny pochádza zo Slovenska, časť z Česka, tu nás majú ešte stále zafixovaných ako obyvateľov Československa.“ Napriek tomu, že sa Dr. Kukan prítomným prihovoril len v angličtine a slovenčine, dokázal by to určite aj plynulou swahilčinou, ktorú sa naučil počas vysokošskolských štúdií v Moskve. Je skúsený afrikanista – ako mladý diplomat začínal v Zambii, v 80. rokoch minulého storočia  pôsobil ako československý veľvyslanec v Etiópii a  v rámci federálneho MZV viedol aj africký odbor.

Ocenený Dr. Shadrack B.O. Ojwang hovorí o slovensko-kenskych vzťahoch

Ocenený Dr. Shadrack B.O. Ojwang hovorí o slovensko-kenskych vzťahoch

Slovenský veľvyslanec Michal Mlynár spomenul Svetový deň humanitárnych pracovníkov, ktorý každoročne pripadá na 19. august a vyzdvihol prácu humanitárnych i rozvojových pracovníkov v náročnom teréne. Spolu s Eduardom Kukanom odovzdal z poverenia podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Miroslava Lajčáka, ocenenie za zásluhy o rozvoj slovensko-kenských priateľských vzťahov a za propagovanie dobrého mena Slovenska v zahraničí udelené pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky. Diplom si v augustový večer prevzal svetovo uznávaný odborník na gynekológiu a pôrodníctvo, profesor Nairobskej univerzity: Dr. Shadrack B.O. Ojwang. To isté ocenenie dostala aj jeho manželka – najdlhšie žijúca Slovenka v Keni – pediatrička Dr. Jela Ojwangová, ktorá sa s profesorom Ojwangom zoznámila počas jeho štúdií medicíny v Bratislave.

Recepcie sa zúčastnili terénni rozvojoví pracovníci a pracovníčky z Trnavskej univerzity, VŠ sv. Alžbety, Nadácie Pontis a ďalších slovenských mimovládok, ktoré v Keni koordinujú rozvojové projekty. Pozvanie prijali i saleziánski dobrovoľníci, niekoľko lokálnych partnerov kensko-slovenských rozvojových projektov a zahraniční diplomati. Tím Trnavskej univerzity v Keni predstavil prítomným poslednú fázu slovensko-kenského projektu “Sociálno-zdravotnícka starostlivosť o podvyživené deti do 5. roku života a ich matky v regióne Kwale”, financovaného práve zo zdrojov Slovak Aid (podporného programu MZVaEZ SR). Na stretnutí bolo zdôraznené efektívne prepájanie oblastí pôsobenia a priorít oficiálnej rozvojovej pomoci SR v Keni, ako aj spolupráca organizácií, pôsobiacich v jednotlivých regiónoch krajiny, ktorá by sa podľa vládnej stratégie mala už v roku 2030 vymaniť spod označenia: „rozvojová krajina“.

 Božena Baluchová

Foto: Pavol Markovič

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs