Podobne ako vlani

5.sep 2013
Riaditeľ padinskej základnej školy Ladislav Petrovič

Riaditeľ padinskej základnej školy Ladislav Petrovič

Aj Základná škola maršala Tita v Padine začiatkom septembra otvorila svoje brány. V školskom roku 2013/2014 pribudlo 69 prvákov. Vzhľadom na predchádzajúci školský rok je ich o 3 žiakov viacej. Najmladších žiakov podelili do troch slovenských tried. V prvý školský deň, po programe žiakov vyšších ročníkov, najmladších školákov si do tried pozvali triedne učiteľky Božana Papová, Mária Nosáľová a triedny učiteľ Janko Kolárik. Okrem uvítacieho programu škola im zabezpečila aj nové učebnice a v spolupráci s Radou pre bezpečnosť v doprave Zhromaždenia obce Kovačica reflexné vesty. Väčšie kádrové zmeny v novom školskom roku nemajú.

Počas letných mesiacov sa už tradične konala úprava učební a školy, tohto roku sa viac pozornosti venovalo úprave školského vchodu. Podľa slov riaditeľa školy Ladislava Petroviča v budúcom období plánujú v škole poopravovať a podľa finančných možností školy aj celkom vynoviť školské toalety. Teda plánov jesto, iba sú otázne finančné prostriedky na ich realizáciu.

Zamestnanci padinskej základnej školy spolu so žiakmi majú štart nového školského roku za sebou, učebnice z Ústavu pre učebnice sú načas zabezpečené a prvou väčšou aktivitou v škole bude príprava a realizácia Detského týždňa, v rámci ktorého plánujú rozličné podujatia.

                                                                                        A. Ch.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs