Tri triedy prvákov iba v Padine

5.sep 2013

V každej škole to na začiatku aj tohto septembra hlavne vyznieva slávnostne a veselo. Veď taký začiatok aj má byť, zvlášť pre tých, čo prvýkrát prešli jej bránou a – keď ide o základné školy – odteraz a počas nasledujúcich osem rokov sa im táto cesta stane súčasťou pravidelného a povinného rituálu. Či sú za úsmevmi učiteľov a riaditeľov aj nejaké školské problémy, zisťovali sme a ešte aj zisťovať budeme pri návštevách jednotlivých našich výchovno-vzdelávacích inštitúcií. Od PaedDr. Svetlany Zolňanovej, predsedníčky Výboru pre vzdelávanie NRSNM, sme v ústrety novému školskému roku získali aj viaceré všeobecné, ale zaujímavé informácie.

Krátko pred pravidelným zasadnutím Aktívu riaditeľov základných škôl Juhobáčskeho a Sriemskeho obvodu: PaedDr. Svetlana Zolňanová

Krátko pred pravidelným zasadnutím Aktívu riaditeľov základných škôl Juhobáčskeho a Sriemskeho obvodu: PaedDr. Svetlana Zolňanová

Napríklad počet žiakov 1. ročníka v základných školách, ktoré údaje zaslali tomuto výboru, je 343. V stredných školách pribudli 2 slovenské triedy na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci (41 prvákov), 1 slovenská trieda na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici (28 žiakov) a v Strednej zdravotníckej škole 7. apríla v Novom Sade – všeobecný smer – jedna slovenská trieda v 1. ročníku (a je tu jedna trieda v 2. ročníku).

Najmenšiu triedu majú v Slankamenských Vinohradoch: v tamojšom vysunutom oddelení ZŠ 22. júla z Krčedinu, a to v kombinovanej triede, sú 4 žiaci. Zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským aj naďalej je podľa počtu žiakov najpočetnejšia ZŠ maršala Tita v Padine. V tomto školskom roku je tam 570 žiakov.

Učitelia a riaditelia vždy pozerajú do matrík narodených, aby odhadli, kedy im aká generácia prvákov príde do školy. A tak tohto roku v 1. ročníku tri triedy majú iba v Padine (69 žiakov); dve triedy prvákov majú: Selenča (31), Báčsky Petrovec (52), Kovačica (48), Stará Pazova (31) a Kysáč (44); po jednu slovenskú triedu majú: Pivnica (22), Hložany (8), Kulpín (11) a Aradáč (7); kombinované triedy sú: v Jánošíku, Silbaši, Erdevíku, Laliti, Bielom Blate, Slankamenských Vinohradoch (ZŠ Krčedin) a v Lugu (Susek).

V krátkom stretnutí s pani predsedníčkou sme sa tiež dozvedeli, že keď ide o kádrové potreby škôl s výučbou v slovenčine alebo s výučbou aj po slovensky, najhľadanejší sú matematici, ďalej sú deficitní profesori fyziky, nemeckého jazyka a sčasti aj angličtiny. Pritom kádrovo najlepšie riešená výučba je toho času v ZŠ 15. októbra v Pivnici.

A tak, ako aj doteraz, radosti a starosti vo výchovno-vzdelávacom systéme budú sa evidovať a riešiť paralelne s výučbou. Na každý segment si posvieti aj Výbor pre vzdelávanie NRSNM so svojimi početnými komisiami a nielen posvieti, ale i pomôže, poradí, usmerní.

A.   F.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs