Vypracovať projekt, uskutočniť zájazd, vykonať / urobiť previerku, realizovať plán, program…

5.sep 2013

 

JOMIL121

Tak v hovorených prejavoch, ako i v písaných čoraz častejšie nachádzame neprípustné štylistické väzby typu „spreviedli projekt, spreviedli zájazd, previerku, plán, opravu, orbu, urobili alebo previedli rozpočet atď.“. Spoločným znakom týchto príkladov je štylistická ťarbavosť neraz sprevádzaná nevhodnosťou a nepresnosťou. Preto by sme sa týmto a podobným formuláciám – ktoré sa k nám dostali či už zo srbského jazyka priamym prekladom slovesa sprovesti alebo ide o nevedomosť alebo o prílišné cifrovanie pri vyjadrovaní – v spisovných prejavoch mali vyhýbať. Máme na to aj náležité slovenské slová, ktoré nie sú predmetom jazykovej kritiky ako tie hore uvedené.

Na označenie toho, že tvorivou prácou utvoríme, vyhotovíme plán, koncepciu, projekt, rukopis diela je tu sloveso vypracovať. Toto sloveso použijeme aj v tomto prípade: remeselnou prácou odborne urobiť, zhotoviť: vypracovať nábytok; aj v kuchárskych zručnostiach: spracovať, vymiesiť – vypracovať cesto. Prácou, úsilím sa zdokonaliť znamená vypracovať sa na dobrého odborníka.

„Spreviesť“ zájazd je smiešne spojenie a nahrádzame ho správne uskutočniť zájazd. Previerku „nesprevedieme“, ani „neprevedieme“, previerku vykonáme alebo urobíme. Nezmyselné spojenie „previesť / spreviesť“ opravu, kontrolu, orbu nahrádzame slovenskými plnovýznamovými slovesami: opraviť, skontrolovať, zorať

Slovesami realizovaťrealizovať sa vyjadrujeme uskutočnenie, uskutočňovanie: realizovať plán, uznesenie; realizovaný program; záver sa realizoval.

ah 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs