Šťastnú školu – bezpečne do školy

12.sep 2013
Malí dopravní policajti s vedúcim akcie Jonelom Sućom

Malí dopravní policajti s vedúcim akcie Jonelom Sućom

Uplynulý týždeň v Kovačici usporiadali akciu Šťastnú školu – bezpečne do školy, ktorú realizovala Rada pre bezpečnosť v doprave Zhromaždenia obce Kovačica, Komisia pre prácu s deťmi a mládežou.

Od 2. do 6. septembra štvorčlenná skupinka žiakov ZŠ sv. Georgia z Uzdinu: Anastasija Đurková, Anastasija Liza Ferová, Alberto Maran a Denis Krecu ako víťazi minuloročnej obecnej súťaže Čo vieš o doprave, v čele s Jonelom Sućom, vedúcim dopravnej služby Policajnej stanice v Kovačici, prezentovala žiakom prvých ročníkov základnych škôl z územia obce základné pravidlá z dopravy cez rôzne cvičenia. Cieľom akcie bolo zvýšiť bezpečnosť detí v doprave. Komisia pre prácu s deťmi a mládežou pôsobí na úrovni obce už siedmy rok a má za sebou rad aktivít, medzi ktoré patrí aj tradičná akcia zabezpečenia reflexných viest pre všetkých žiakov prvého ročníka základných škôl. Podľa slov Snežany Milićovej, spolupracovníčky Obecnej rady pre bezpečnosť, do konca roka pre základné školy v Crepaji, Kovačici, Debeljači a Padine zabezpečia aj ihriská s dopravnými značkami, ktoré budú žiaci používať na cvičenia a súťaž Čo vieš o doprave. Okrem toho do konca tohto školského roka plánujú vybaviť všetkých sedem základných škôl v obci učebňami so súčasnými multimediálnymi pomôckami, ktoré poskytnú žiakom nové možnosti na sprostredkovanie vedomostí, schopností a zručností v doprave.

Snežana Milićová, spolupracovníčka Obecnej rady pre bezpečnosť v doprave

Snežana Milićová, spolupracovníčka Obecnej rady pre bezpečnosť v doprave

Všetky aktivity Rady pre bezpečnosť v doprave finančne podporuje lokálna samospráva, ktorej podľa zákona patrí 30 percent finančných prostriedkov z inkasovaných pokút. Obec je zasa povinná polovicu tých peňazí investovať do údržby a úpravy ciest, a druhú polovicu použiť na podporu činností a aktivít, ktoré sa vzťahujú na rozvíjanie a rozširovanie bezpečnosti dopravy na lokálnej úrovni.

                                                                                            A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs