Stretajme sa…

9.aug 2018

Stretajme sa…

A už sú tu Slovenské národné slávnosti 2018. Od roku 2009 sú Národným sviatkom Slovákov v Srbsku a ich 57. ročník nám utkvie v pamäti i zmenou termínu ich priebehu: z prvého augustového víkendu presťahovali sa do toho druhého. Rad podujatí z ich programu, tak ako aj v uplynulých ročníkoch, už máme za sebou, ale po oficiálnom otvorení v piatok 10. augusta sviatočné budú ešte sobota 11. a nedeľa 12. augusta. A iste si nebudeme na ne spomínať len podľa nového dátumu.

Čo nám prinesú tohtoročné Slávnosti?

Početné štandardné obsahy už majú svoje miesto v našom povedomí, aj v pripravenom presnom programe, na ktorom sa zhodli aj tohtoroční traja organizátori: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku a Obec Báčsky Petrovec. Súdiac podľa sľubnej meteorologickej predpovede nebudú svoju určenú lokalitu meniť ani tie programy, ktoré sú naplánované pod otvoreným nebom, čo je z organizačno-technickej stránky veľmi dobre. Nehrozia nám teda lejaky a na augustové páľavy sme pripravení. Nemali by byť pekelné ako vlani – takmer na štyridsiatom stupni Celzia – ale poučení vlaňajšími nepríjemnými situáciami, treba si podbať na potenciálne závraty návštevníkov v zatvorených priestoroch. A dopočulo sa nám, že tento moment si organizátori vzali vážne na vedomie a na niektoré akcie už angažovali tímy zdravotníckej pohotovosti.

Otváracie programy nášho národného sviatku majú vysoko postavenú latku, čoho si je vedomý aj Michal Babiak, autor scenára tohtoročného vstupného piatkového programu Naša kolíska. A tak, ako si dôkladnú prípravu vyžadujú i ďalšie nosné podujatia, medzi ktorými sú slávnostné zasadnutie NRSNM, slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS, galakoncerty našich folklórnych a detských folklórnych súborov, do detailov treba rozpracovať aj všetky ďalšie zahlásené podujatia. Konečný dojem a výsledok závisí i od návštevnosti. A aj keď sme si predsavzali, že nebudeme znovu a znovu omieľať húfny odchod našich spoluobčanov, príbuzných a známych do krajiny našich predkov, nemôžeme sa mu aspoň v náznakoch vyhnúť. Nemôžeme nespomenúť, že vlani na otváracom programe bolo v hľadisku dosť prázdnych miest, tiež i na matičnom zasadnutí, že na Stretnutí slovenskej študujúcej mládeže bolo o polovicu menej našich akademických občanov, ako ich bolo napríklad pred piatimi rokmi…

Ako bude tohto roku?

Stretneme sa aj tohto roku na našom najväčšom sviatku, aby sme sa nestratili a stratení na seba nezabudli? Zaplnia sa petrovské ulice veselým pokrikovaním známych? Naplní nám srdcia džavot našich ratolestí? Lebo práve im treba vštepovať povedomie svojbytnosti, spriaznenosti a zachovávania identity: jedného dňa ony prevezmú opraty týchto výročných stretnutí.

A bez ohľadu na to, koľko nás tu zostane o 10, 20, 50, 100 rokov, stretajme sa na našich Slovenských národných slávnostiach so spomienkami na minulosť a pohľadom do budúcna.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs