STRETNUTIE VO VIŠNJIĆEVE

9.júl 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

STRETNUTIE VO VIŠNJIĆEVE. V nedeľu 7. júla vo Višnjićeve sa stretli predstavitelia cirkevných zborov Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi zo Šídu, Sriemskej Mitrovice, z Ľuby, Lugu, Bingule, Bijeljiny (Bosna a Hercegovina) a zo Solian (Chorvátsko). Cirkevníci sa najprv zhromaždili na nádvorí modlitebnice vo Višnjićeve, a potom v poľovníckom dome v strede dedinky prebiehali príležitostné bohoslužby venované Cyrilovi a Metodovi, výročiu Milanského ediktu a dejinám Višnjićeva s dôrazom na prisťahovanie Slovákov do tejto dedinky roku 1894. Organizáciu stretnutia financovalo Miestne spoločenstvo Višnjićevo za pomoci miestneho klubu žien a cirkevníkov. Na bohoslužbách sa zúčastnil aj predseda MS Višnjićevo Dragan Radovanović a námestník predsedu Obce Šíd Cvetko Rakić.

St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs