Súťažili rybári, šachisti, poľovníci a futbalisti

2.aug 2013
Miroslava Melega (vľavo) z petrovského spolku Karas odmenili vo viacerých súťažných kategóriách

Miroslava Melega (vľavo) z petrovského spolku Karas odmenili vo viacerých súťažných kategóriách

Zaujímavé a rôznorodé športové podujatia MOMS Kulpín zaradil do obsahov vstupných akcií tohtoročných Slovenských národných slávností v Petrovci. Tentoraz športové súťaže boli v nedeľu 28. júla 2013, teda v druhý deň Predslávnosťových dní v Kulpíne.

Na rybárskej chate Združenia športových rybárov Smuđ v Kulpíne už od včasného rána bolo rušno. Prebiehala tam súťaž pionierov v športovom rybolove. Organizátori sa dohodli, že deti budú toho roku súťažiť v predpoludňajších hodinách, medziiným aj preto, ako vysvetlil predseda kulpínskych rybárov Michal Koruniak, že bola i tropická horúčava. Najmladší rybári súťažili v love rýb udicou na plavák, pričom sa už tradične zúčastnili mladí rybári – deti z Báčskeho Petrovca, Maglića a Kulpína. Úhrnne bolo 15 pretekárov – pionierov. Odmeny pre najúspešnejších – poháre, medaily a diplomy schystal MOMS Kulpín a odovzdal ich predseda Pavel Gaža.

Šach v tichosti  peknej prírody na rybárskej chatke vedľa kanála...

Šach v tichosti peknej prírody na rybárskej chatke vedľa kanála…

V skupinovej súťaži prvé miesto obsadil Karas I z B. Petrovca, na druhom mieste bol Karas II a tretie miesto obsadili pionieri kulpínskeho Smuđa I. V súťaži jednotlivcov v prvej časti najúspešnejší bol Ján Záborský (Karas I), na druhom mieste podľa úlovku bol Samuel Benka (Karas II) a tretie miesto obsadil Miroslav Kolár (Smuđ I). Keď ide o výsledky súťaže v druhej časti víťazom bol Saša Vízi (Karas II), na druhom mieste zakotvil Denis Kolár (Kulpín I) a na tretie miesto sa dostal Martin Turčan (Karas I). V tretej časti sa víťazom stal Miroslav Meleg (Karas I), druhé miesto obsadil Vladimír Bíroš (Smuđ II) a na treťom mieste bol Miroslav Cibuľa (Kulpín I). Nakoniec odmenili najúspešnejších na súťažiacej dráhe. Prvé miesto obsadil Ján Záborský z Petrovca, druhé Miroslav Meleg tiež z Petrovca a na treťom bol Denis Kolár z Kulpína. Združenie športových rybárov Smuđ pre mladých rybárov pripravilo aj občerstvenie a deti sa počas súťaže a po nej dobre bavili.

Na chatke pri kanáli Šachový klub Kulpín usporiadal už tradičný obecný šachový turnaj. Zúčastnili sa šachisti zo všetkých štyroch osád Báčskopetrovskej obce. V skupinovej súťaži na prvom mieste bol ŠK  Mladosť B. Petrovec, druhé obsadil ŠK Maglić a na treťom boli domáci šachisti ŠK Kulpín. V súťaži jednotlivcov v rýchloťahovom šachu najúspešnejší bol Pavel Marčok z Petrovca, druhé miesto obsadil Branislav Beláni z Kulpína a na tretie sa dostal Pavel Topoľský z Petrovca. Odmeny pre víťazov zabezpečil MOMS Kulpín. Šachisti sa zabávali pri kanáli v súťažnom duchu a potom pri občerstvení až do popoludňajších hodín.

Najchutnejší paprikáš uvarili kulpínski vinári a odmenu –kotlík prevzal Daniel Čelovský

Najchutnejší paprikáš uvarili kulpínski vinári a odmenu –kotlík prevzal Daniel Čelovský

Aj v Poľovníckom dome Poľovníckeho spolku Fazan bolo rušno a veselo. V súťaži vo varení poľovníckeho paprikáša sa zúčastnilo až 26 skupín z rôznych prostredí. Horúčava neznemožnila kuchárov, aby uvarili chutné paprikáše. Komisia, ktorá hodnotila tieto kuchárske špeciality, pracovala v zložení: predseda Ján Mučaji a členovia Ján Lomiansky, Dragan Božić, Dragan Đogo a Miroslav Pavčok. Ako vyhlásil predseda Ján Mučaji, komisia mala tentoraz naozaj ťažkú úlohu, lebo všetky paprikáše boli chutné. Predsa sa rozhodli – tretie miesto získala skupina kuchárov Poľovníckeho spolku Maglić, druhé miesto obsadila skupina z Kulpína a prvé miesto kuchári z kulpínskeho vinárskeho spolku. Spomenutí dostali odmeny od MOMS Kulpín, boli to kotlíky, a všetci ostatní účastníci si odniesli diplomy za účasť v podujatí. Nálada v Poľovníckom dome bola vynikajúca, ako aj kamarátenie a oddych v chládku pri hudbe skupiny Máj z Pivnice. Ako vyhlásil predseda PS Fazan Branislav Plachtinský, súťaž v streľbe do hlinených terčov sa im nepodarilo dotiahnuť do konca z technických dôvodov.

Športovou perličkou PDvK bol futbalový zápas tučných a chudých na ihrisku FK Kulpín vedľa kanála. Zápas bol zaujímavý tak pre divákov, ako aj hráčov. Výsledkom 2 : 1 svoju „váhovú presilu“ potvrdili zaguľatení hráči. Návštevníci PDvK v Kulpíne mali teda možnosť sledovať aj rôznorodé športové súťaže.

K. Gažová

Foto: autorka a M. Šimová

Góól, góóól, – hučalo z tribúny FK Kulpín počas súboja tučných a chudých futbalistov

Góól, góóól, – hučalo z tribúny FK Kulpín počas súboja tučných a chudých futbalistov

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs