Svetlo v žiarovke neznamená vždy pokrok

9.jan 2014

Svetlo v žiarovke neznamená vždy pokrok

Žiarovka zablikala v hlavách vladnúcich štruktúr (Foto: Zabiamdeve / FreeStockImages.com)

Žiarovka zablikala v hlavách vladnúcich štruktúr (Foto: Zabiamdeve / FreeStockImages.com)

Prax vždy ukáže, ktoré zákonné predpisy sa ujali dobre, ktoré menej dobre a ktoré sa už vonkoncom neujali v spoločnosti.

Svetlo v žiarovkách (čítajte: v hlavách) aktuálnych predstaviteľov srbskej vlády, ministerstiev a odborníkov zablikalo pri zvažovaní kladných a negatívnych stránok mnohých zákonov. Niektoré z nich už dostali potvrdenie v Národnom zhromaždení (napr. Zákon o rozpočtovom systéme), o niektorých sa verejne diskutovalo, ale ešte sa nedostali pred poslancov (napr. balík mediálnych zákonov). Do tretice: návrhy niektorých iných zákonných predpisov rozčertili syndikáty a pracujúci ľud vôbec (konkrétne: Zákon o práci).

Práve v návrhu tohto zákona sa stanovuje zníženie výplaty počas dovolenky o takmer 40 percent, čo znamená, že oveľa menej ľudí bude finančne schopné cestovať za oddychom a psychickou očistou. Beztak sme aj doteraz dovolenkové peniažky zhŕňali niekoľko mesiacov vopred. Takmer spravidla dovolenky bývali skromné, poznačené stále prítomnou dilemou, či si vypiť kávu v kaviarni, alebo si ju uvariť na izbe. Niektorí sa však k hŕbke peňazí ani nedostali a zostali doma – pri lavóre, ako zvyknú žartovať.

Návrh zmien a doplnkov zákona o práci zatína ešte hlbšie do živého (a do kosti): počas zdravotnej dovolenky sa plánuje z výplaty zrážať viac ako 40 percent. Zdá sa, že aj chorí budeme chodiť do práce, ak sa rozhodne v prospech zahlásených zmien. Je to meč s dvojitým ostrím a ten rúbe aj z fyzickej, psychickej a materiálnej strany – chorobou postihnutý organizmus sa stane ešte malátnejším.

Pri takom nátlaku ľuďom na mnohých veciach čoraz menej záleží. Najmenej na nových predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa čoraz hlasnejšie oznamujú na marec. Tohto roku aj voľby do národnostných rád národnostných menšín budú nanajvýš aktuálne. Ani v tomto prípade nejde všetko ako po masle. Háčik je v tom, že mandát terajšieho zloženia väčšiny najvyšších zastupiteľských inštitúcií národnostných menšín vyprší v júni, a republikové inštancie voľby stanovili na október (?!). Akokoľvek, o termínoch organizovania jedných i druhých volieb, ktoré môžu a nemusia priniesť lepší zajtrajšok, rozhodujú iní…

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs