DEDKOVIA MRÁZOVIA NA ULICIACH PADINY

10.jan 2014

DEDKOVIA MRÁZOVIA NA ULICIACH PADINY

Na snímke: dedkovia Mrázovia s pomocníkmi pred začiatkom akcie.

Na snímke: dedkovia Mrázovia s pomocníkmi pred začiatkom akcie.

Na Vianoce 25. decembra 2013 predpoludním dvaja mladí dedkovia Mrázovia (Ivan Omasta a Martin Báj) na povoze ťahanom sobom spolu so svojím pohoničom a pomocníkmi uháňali ulicami Padiny a delili deťom balíky s rôznymi darčekmi a sladkosťami. Akciu organizovalo Miestne spoločenstvo Padina za podpory Strediska pre sociálnu prácu Obce Kovačica a za pomoci Turistickej organizácie Obce Kovačica, Verejného komunálneho podniku Padina, Domu kultúry Michala Babinku, Ženského spolku Padina a početných sponzorov.

                                                                                                        A. Ch.  

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs